Themabijeenkomst Netwerk Teaching Games ‘Leren van en met elkaar’

Na in de afgelopen jaren masterclasses van o.a. Rod Thorpe (Engeland), Dennis Slade (Nieuw-Zeeland) en David Gutiérrez (Spanje) op Fontys Sporthogeschool te hebben aangeboden, vond op vrijdag 11 december 2015 voor de eerste keer een themabijeenkomst plaats. In deze themabijeenkomst 'Leren van en met elkaar' gaven we onze vakcollega’s uit de beroepspraktijk een podium.

Sfeerafbeelding Fontys

Middels powersessies presenteerde deze professionals uit het onderwijs en de sport op welke wijze zij de afgelopen jaren invulling hebben gegeven aan de uitgangspunten van het Netwerk Teaching Games. Uitgangspunten gebaseerd op een speler- en spelgecentreerde visie op het leren in en onderwijzen van spelsportactiviteiten, en zich richten op het beter en enthousiaster leren spelen door:

  • Spelers te plaatsen in betekenisvolle (authentieke) spelsportsituaties;
  • Het ontwikkelen van tactische vaardigheden (spelinzicht) centraal te zetten en dit bij aanvang van het leerproces boven het aanleren van specifieke technieken te plaatsen;
  • De inbreng van, en de samenwerking tussen spelers te stimuleren, te respecteren en te waarderen (zinvol deelnemen);
  • Spelsportactiviteiten zodanig aan te passen dat de kenmerkende speluitdagingen behouden blijven, maar de betrokkenheid en succeservaringen van iedere speler geoptimaliseerd worden.
Sfeerafbeelding Fontys

Binnen de powersessies was ruimte gecreëerd om inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan en op grond van de praktijkervaringen van de ruim 85 deelnemers met elkaar te spiegelen.

Met deze succesvolle aanpak zijn we tegemoet gekomen aan de missie die we onszelf bij de oprichting van het Netwerk Teaching Games ten doel hadden gesteld. Namelijk het creëren van een platform waarin professionals die zich bezighouden met het leren en onderwijzen binnen spelsporten, kennis en expertise blijvend kunnen delen, genereren en bediscussiëren.

Wij danken de enthousiaste workshopleiders en deelnemers voor hun inspirerende en waardevolle inbreng. Graag ontvangen wij iedereen vol goede ideeën op onze volgende themabijeenkomst.

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys