2018 - Netwerkbijeenkomst Lerende partnerships

Op donderdag 13 december 2018 heeft de netwerkbijeenkomst plaats gevonden van de Partnerships Fontys Sportkunde te ‘s-Hertogenbosch. Onder het adagium ‘Kennis is macht, maar kennis delen is kracht’ is vraag en aanbod bij elkaar gebracht om ‘van’ en ‘met’ elkaar te leren. 

In het eerste gedeelte lag de focus op het combineren van recente onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen binnen deze samenwerkingen. Vervolgens heeft team ’S-PORT ‘s-Hertogenbosch als gastpartner op interactieve wijze toegelicht hoe zij kleur geven aan het Partnership met Fontys Sportkunde.

Graag delen we hier een visuele verslaglegging van deze netwerkbijeenkomst.

Sfeerafbeelding Fontys
Sfeerafbeelding Fontys