Netwerkbijeenkomst ‘Lerende Partnerships’

Op donderdag 13 december 2018 vindt de netwerkbijeenkomst plaats van de Partnerships Fontys Sportkunde te
‘s-Hertogenbosch. Onder het adagium ‘Kennis is macht, maar kennis delen is kracht’ beogen we vraag en aanbod bij elkaar te kunnen brengen om ‘van’ en ‘met’ elkaar te leren.

In het eerste gedeelte ligt de focus op het combineren van recente onderzoeksbevindingen en praktijkervaringen binnen deze samenwerkingen. Vervolgens zal team ’S-PORT ‘s-Hertogenbosch als gastpartner op interactieve wijze toelichten hoe zij kleur geven aan het partnership met Fontys Sportkunde.

Tijd Onderdeel
13.15u - 13.30u Inloop en ontvangst
13.30u - 14.30u Kracht van leren: onderzoek en ontwikkelingen
• Update van professionele leergemeenschappen binnne Fontys
• Onderzoek: Lerende Partnerships Sportkunde
• Ontwikkeling van onderzoeksprojecten Lectoraat Move to Be
14.30u - 15.00u Kracht van kennis: ervaringen uitwisselen met diverse partnerships
• Brengen & halen van kennis en ervaringen rondom de programma’s
15.00u - 16.30u Kracht van Partnership ’S-PORT ’s-Hertogenbosch
• Hoe is ’S-PORT georganiseerd en hoe is de samenwerking ingebed?
• Speeddates met diverse stakeholders binnen de samenwerking:
strategiekamer, externe partners, begeleiding programma’s & studenten.
• Successen vieren en delen!
16.30u Kracht van Netwerken: informele borrel

Aanmelden 
Zoals u in het programma-overzicht ziet ontvangen wij u vanaf 13.15u. De locatie voor deze bijeenkomst is het Complex Oosterplas, Oosterplasweg 35, 5214 HT, Den Bosch. Om ons zo goed mogelijk op uw komst voor te bereiden vragen wij u vriendelijk om uiterlijk vrijdag 7 december aan te geven of u al dan niet aanwezig bent. U kunt daarvoor deze link gebruiken.

Wij hopen u dan te mogen ontvangen.

Namens team ’S-PORT ’s-Hertogenbosch 
Monique Mallens, Peter Kool en Jan Bellemakers  

Namens Fontys Sportkunde 
Sofie Moresi, Dennis Arts, Jeroen Bovens