Eindhoven Sport

Eindhoven sport wil in de komende jaren een wijkgericht sport-en beweegaanbod tot stand brengen in samenwerking met andere organisaties in Eindhoven die op dit gebied actief zijn. Dit zal gaan plaatsvinden o.l.v een sportregisseur die in die betreffende wijk als spil fungeert tussen verenigingen, wijkcentra, scholen en instanties die op enigerlei wijze te maken hebben met een sport-beweeg en cultuur aanbod voor alle doelgroepen in de wijk.