Gemeente Kerkrade

Heton

Heton bestaat uit de divisies Heton Sport, Heton ZO, en Heton VvE. De bedrijfsonderdelen opereren, afhankelijk van de opdracht, zelfstandig of met een integrale aanpak, maar steeds vanuit een gezamenlijke visie en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Heton Sport Kerkrade werkt in samenwerking met Gemeente Kerkrade en andere partners binnen het initiatief Center Court Kerkrade.

Center Court Kerkrade; een bundeling van bewegen, sport, kennis, (gezondheids-)zorg en onderwijs.

Alles is erop gericht de bewoners van Kerkrade op weg te helpen naar een actieve en gezonde leefstijl door de combinatie van een breed sportaanbod met zorg, educatie en kennis over voeding en beweging. Center Court wordt het nieuwe stadshart van de gemeente Kerkrade. Een plek waar men voor elkaar zorgt, samen beweegt, samenwerkt en van elkaar leert.

Center Court Kerkrade richt zich met name op de volgende 3 programma lijnen:

I. Gezonde jeugd
II. Gezonde wijk
III. Aandacht voor kwetsbare personen

De volgende programma’s/projecten worden vanaf september 2017 in Kerkrade geraliseerd:
o BETER programma, Beweeg, eeT & verandER
o Verenigingsondersteuning
o Ondersteuning bij JOGG projecten
o Organisatie van stedelijke evenementen waaronder de Nationale Sportweek
o Het realiseren van naschools sportaanbod

Gemeente Kerkrade

Volgt