Gemeente Venlo

De gemeente Venlo is een gemeente in Noord-Limburg met ongeveer 100.000 inwoners. Een strategisch partnership met Fontys Sportkunde past binnen de gemeentelijke beleidsdoelen, namelijk de besturingsfilosofie en de PRM visie. Door bestaande projecten te versterken en nieuwe initiatieven te ontplooien zetten we sport in om onze burgers te laten mee doen, zich persoonlijk te ontwikkelen, om gezond en vitaal te worden en te blijven en om te kunnen sporten in een veilige leefomgeving. Hiervoor gaan studenten aan de slag met de volgende projecten:

- Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG);
- De Beweegpas;
- Ondersteunen van de verenigingspedagoog (jeugdpreventie en veilig verenigingsklimaat);
- Gezonde leefstijl op het onderwijs