Maastricht Sport

Over Maastricht Sport

Maastricht Sport is de verzelfstandigde sportorganisatie van Gemeente Maastricht, gevestigd in het Geusseltbad/Combinatiegebouw op het Geusseltpark. Maastricht Sport faciliteert, beheert, ondersteunt, exploiteert, organiseert en verbind. Hiervoor staat dagelijks een team van ruim 90 ervaren en enthousiaste medewerkers klaar. Samen met een groot aantal intermediairs, binnen het onderwijswerkveld, de gezondheidszorg, welzijnsorganisaties en samen met commerciële partijen maken zij sporten en bewegen in Maastricht mogelijk.

Maastricht Sport wilt alle Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen krijgen (minimaal het landelijk gemiddelde) én houden! Focus ligt op de lagere SES wijken en de niet sportende Maastrichtenaar. Maastricht Sport wilt alle Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen krijgen (minimaal het landelijk gemiddelde) én houden! Focus ligt op de lagere SES wijken en de niet sportende Maastrichtenaar.

  • De sport en beweegparticipatie verder verhogen en verschil met andere gemeenten verkleinen.
  • In 2020 moet de (gemiddelde) sportparticipatie (RSO) in Maastricht dichter bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 65% bedragen.
  • Als subdoelstelling moet in 2020 de (gemiddelde) beweegparticipatie (NNGB) in Maastricht dichter bij het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten zijn gekomen en minimaal 53% bedragen.

Doelgroep

Studenten gaan samenwerken om voor onderstaande doelgroepen binnen verschillende beweegprojecten een sport- en beweegaanbod voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Dit om een bijdragen te leveren aan het overkoepelende doel van Maastricht Sport: zoveel mogelijk Maastrichtenaren aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden.

Doelgroepen die o.a. aan bod komen: 

  • Kinderen, volwassenen en ouderen 
  • Chronisch zieken 
  • Kinderen met overgewicht/obesitas (I.s.m. MUMC+, AzM Maastricht) 
  • VMBO-leerlingen (gezondheidstesten) 
  • Gehandicaptensport