Westelijke Mijnstreek

Het Partnership Westelijke Mijnstreek bestaat uit de volgende partners:

Stichting Ecsplore

Stichting Ecsplore is onderdeel van PIW Groep en werkt sinds 2009 in de Westelijke Mijnstreek aan het sportieve en culturele klimaat en levert daarmee een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl, sociale ontwikkeling, cognitieve groei en talentontwikkeling van de doelgroepen. Stichting Ecsplore biedt activiteiten aan op het gebied van sport, educatie en cultuur en werkt in opdracht van een drietal gemeenten: Sittard-Geleen (in samenwerking met SPRINT), Schinnen en Stein.

Sportstichting Sittard- Geleen

Sportstichting Sittard-Geleen werkt in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen. De stichting geeft mede uitvoering aan het realiseren van de sportieve ambities van de gemeente Sittard-Geleen: ‘iedereen in onze stad moet op zijn of haar niveau en eigen manier kunnen sporten, spelen of bewegen’.

Sportlandgoed de Haamen

De Haamen is een sportlandgoed in Gemeente Beek met een divers aanbod: recreatief bewegen,sporten in competitieverband, bewegen voor ouderen of (top)sport voor mensen met een beperking. Diverse partijen, zoals sportverenigingen, zorgverleners, wandelsportorganisaties en Gemeente Beek, werken hier samen om een zo breed mogelijk beweegaanbod te verwezenlijken.