’s-PORT Den Bosch

Sport wordt veelal ingezet voor het bereiken van maatschappelijke doelen, zo ook in Den Bosch. Vanuit ‘S-PORT wordt het thema ‘gezondheid’ als paraplu over de doelgroep 0 tot 100 jaar geplaatst. Je komt dus met allerlei doelgroepen in aanraking waarbij het bevorderen of in stand houden van een gezonde leefstijl ontzettend belangrijk is. Binnen de gemeente Den Bosch zoeken we naar een intensieve samenwerking met professionele partners en de inzet en ondersteuning van vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen en vrijwilligers. Daarnaast is Den Bosch een JOGG-gemeente en willen wij de samenwerking tussen zorg (Jeroen Bosch Ziekenhuis en gezondheidscentra) en welzijn (GGD, ’S-PORT en overige) versterken.

Onder de vlag ‘Samen gezond’ wordt een gezonde leefstijl bevorderd voor alle Bosschenaren en de aandachtswijken Noord, Zuid-Oost en West in het bijzonder. Het belang van een gezonde leefstijl vanuit het perspectief bewegen, stimuleren (ervaren dat het vooral erg leuk is om te doen), water drinken en gezonde tussendoortjes bevorderen zijn speerpunten. Tevens richt Den Bosch zich op een aantal stedelijke evenementen die zich richten op verschillende takken van sport waar je als student een rol krijgt in de organisatie. Hier ben je samen met combinatiefunctionarissen verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het evenement.