Fontys en partners bekrachtigen duurzame samenwerking tussen werkveld en onderwijs.

Sfeerafbeelding Fontys

Dinsdag 10 oktober vond de officiële aftrap plaats van de Partnerships van Fontys Sportkunde.

Dinsdag hebben zeven gemeentes uit Brabant en Limburg en Woonzorggroep Vitalis de samenwerking bekrachtigd met de Fontys HBO-bachelor Sportkunde. Deze partnerships hebben tot doel om slimme oplossingen aan te bieden om mensen, van jong tot oud, binnen de deelnemende gemeentes verantwoord en duurzaam te laten sporten en bewegen. 

Het onderwijsinstituut Fontys profileert zich daarmee niet alleen als het kenniscentrum in de regio, maar plaatst ook ongeveer 420 eerste en tweede jaars studenten bij de verschillende partners, terwijl de partners voor de lokale context zorgen.

Door samen te werken aan maatschappelijk relevante thema’s, ontwikkelt de student enerzijds een ondernemende en open houding waarbij er aandacht is voor kennis, praktijkgericht onderzoek en ondernemerschap. Anderzijds wordt daarmee handen en voeten gegeven aan de uitvoering van het gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Samen met alle partners wil Fontys Sporthogeschool, als lerende organisatie, blijven innoveren met als doel continue professionalisering van het onderwijs en het werkveld van sport en bewegen.

Bekrachtiging van verdere samenwerking

De zeven deelnemende gemeenten zijn Den Bosch, Eindhoven, Kerkrade i.s.m. Heton, Maastricht, Sittard-Geleen, Valkenswaard en Venlo. Daarnaast is Woonzorggroep Vitalis uit Eindhoven verbonden in dit partnership. Vertegenwoordigd door wethouders dan wel directeuren en hoofden van de verschillende sportbedrijven én in het bijzijn van medewerkers en studenten van Fontys Sportkunde, werd deze samenwerking officieel bekrachtigd door het plaatsen van een virtuele handtekening en het activeren van het netwerk.

Sfeerafbeelding Fontys

De kracht van deze partnerships
Jeroen Bovens Projectleider: “We beseffen ook dat we 'half way' zijn en dat er nog 'more' stappen te maken zijn om samen het verschil te maken. Zoals onze directeur Matty van Est benadrukte, is kennis het enige dat je kunt vermenigvuldigen door het te delen. Dus de kansen die onze partners zien omarmen wij van ganser harte, want samen komen we verder.”