Leefstijlinterventieprogramma healthyLIFE van start

Sfeerafbeelding Fontys

Op woensdag 23 januari vindt in Sittard de officiële kick-off plaats van healthyLIFE, een nieuwe multidisciplinaire ketenaanpak voor (kwetsbare) volwassenen.

Bij deze nieuwe gecombineerde leefstijlinterventie staan bewegen, gedrag, voeding en Positieve Gezondheid centraal.

(bron: Sittard-Geleen Nieuws.nl)

Deelnemers aan healthyLIFE zijn volwassenen met overgewicht (BMI 25 – 30) én een (matig) verhoogd risico op hart en vaatziekten of DM2, of volwassenen met obesitas (BMI > 30). Signalering en doorverwijzing vindt plaats door respectievelijk fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners.

Het nieuwe programma healthyLIFE stimuleert deelnemers om hun leefstijl kritisch onder de loep te nemen én om beweeg-, gedrags- en voedingsgewoonten te veranderen. Elke aanpassing in de leefstijl kan al gezondheidswinst opleveren. De effecten van deelname aan healthyLIFE worden ook wetenschappelijk onderzocht. Heeft de inzet van een leefstijlcoach en een beweegcoach een toegevoegde waarde bij het bereiken en vasthouden van een gezonde leefstijl?

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ecsplore in samenwerking met Universiteit Maastricht en Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be). HealthyLIFE is een programma van Ecsplore, ontwikkeld in samenwerking met CZ, Institute Positive Health, MCC Omnes, Fontys Sporthogeschool en wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Meditta en Anders Beter. HealthyLIFE wordt aangeboden aan de inwoners van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Maasgouw en Roermond.

De ambitie is het programma op korte termijn ook aan te bieden in andere gemeenten in Limburg. HealthyLIFE is mede mogelijk gemaakt door provincie Limburg, Rabobank, Anders Beter en de deelnemende gemeenten. De gemeenten Sittard-Geleen en Stein deden afgelopen jaar mee aan een pilot. Die heeft geleid tot maar liefst 400 doorverwijzingen vanuit de eerstelijnszorg.