PAC Eindhoven te zien bij Omroep Brabant

Inmiddels zijn de Sportkunde studenten bij PAC Eindhoven al enige tijd druk in de weer met het opzetten en uitvoeren van diverse projecten gericht op gezondheid en beweegstimulering. Een van deze projecten legt de focus op een speciale doelgroep: kinderen met een beperking. Enkele studenten gaven aan geïnteresseerd te zijn in deze doelgroep. In samenwerking met Sportformule Eindhoven is op deze manier het project ‘Racerunner’ in gang gezet.

Elke donderdag om half vijf verzorgen vier studenten van PAC Eindhoven een les waarbij de kinderen gebruik maken van een soort fiets die zij zelf met hun voeten voortbewegen. Kinderen die normaal niet in de gelegenheid zijn om te bewegen/sporten, worden op deze manier in de mogelijkheid gesteld dit wel te kunnen doen. Dit wordt uitgevoerd onder begeleiding van de studenten. Op deze manier is bewegen voor iedereen mogelijk.

Omroep Brabant heeft een item opgenomen om dit innovatieve beweegproject in kaart te brengen, een samenwerking tussen Fontys Sporthogeschool en Sportformule Eindhoven.


Zorg voor Morgen Item Racerunner

Studenten van de Sporthogeschool ontwikkelen samen met Sportformule Eindhoven een beweegproject voor mensen met een beperking, waarbij ze gebruik maken van de racerunner.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.