Studenten PAC Vitalis timmeren verder aan de weg

Sfeerafbeelding Fontys

Kickoff

08-09-2016 - Na de zomervakantie is er een nieuwe groep studenten aan de slag gegaan bij Vitalis. Acht studenten uit het tweede jaar gaan meer laten bewegen. Dit gaan ze enerzijds doen door activiteiten aan te bieden en anderzijds door bewoners te motiveren. Vier studenten beginnen op de somatische afdeling en de andere vier studenten beginnen op de psychogeriatrische afdeling. Aan het einde van de tweede periode zullen de groepen wisselen. De beginstap is het organiseren van laagdrempelige activiteiten, het uitvoeren van een behoefte onderzoek en kennismaken met de werkplek door mee te lopen en gewoon eens te gaan praten.


De eerste weken

06-10-2016 - De studenten zijn ijverig aan de slag gegaan met het bedenken van creatieve en uitdagende activiteiten op beide afdelingen. De spellen ''levend ganzenborden'', ''foamstick tennis'' en ''rolstoelracen'' vielen erg in de smaak bij de bewoners. Het meeloop traject is afgerond waardoor de studenten meer kennis en inzicht hebben gekregen in de benaderingswijze die nodig is om bewoners te motiveren. Daarnaast is het behoefte onderzoek afgerond waardoor de studenten in kaart hebben gebracht wat de wensen en behoeftes zijn van de bewoners met betrekking tot activiteiten. Natuurlijk blijven de studenten de gehele stageperiode reflecteren op het aanbod. Nu gaan de studenten aan de slag met het organiseren van de eerste atriumactiviteit en gaan de studenten zich verdiepen in de verschillende ziektebeelden die het meest voorkomen binnen Vitalis.


Het eerste evenement

21-11-2016 - is het eerste atrium evenement georganiseerd. De eerste groep, een mengelmoes van de psychogeriatrische en somatische studenten, heeft een Sinterklaas evenement opgezet. In het atrium van Vitalis Wissehaege zijn de spellen levend darten, parachute waaien, aerobics en ballonnen tennis gegeven zoals te zien is in de onderstaande foto. Het complete plaatje van een plan van aanpak maken, draaiboek maken, alles goed plannen, reflecteren in actie en evalueren ging goed. Natuurlijk zijn er ook feedbackpunten naar voren gekomen. Nu gaan de studenten met de feedback aan de slag om volgende keer een activiteit van hogere kwaliteit te leveren. Het ziektebeeldenverslag is inmiddels afgerond waardoor de studenten volgende week aan de slag kunnen met bewegen op maat.


Sfeerafbeelding Fontys

Bewegen op maat

05-12-2016 - De studenten zijn veel bezig geweest met het opzetten van de opdracht bewegen op maat. Het doel van de opdracht is om per student twee bewoners twee maal in de week een uur persoonlijk te begeleiden. Als eerste werden er deelnemers geworven voor het bewegen op maat. Vervolgens is er een intakegesprek gehouden en werd er tijdens dit gesprek een 0 meting uitgevoerd. Nu dit gedaan is kunnen de studenten aan de slag. Ze maken een uitgebreid beweegplan op met bijbehorende verantwoording en stellen daarin verschillende doelen gericht op de specifieke persoon. Aan het eind van het traject gaan ze een 1 meting uitvoeren om de vooruitgang in kaart te brengen. Zo leren de studenten een hoop over motivational interviewing, sporttechnisch handelen en feedback toepassen.


Tijd voor een kerstsfeer

22-12-2016 was de tweede projectgroep aan de beurt om een evenement te organiseren. De studenten hebben met kerstmutsen op en onder begeleiding van kerstmuziek de activiteiten ''sneeuwbal gooien'', ''kerstboom rollen'', ''kerstbal slaan'' en ''pittenzak gooien'' gegeven. Het doel van dit evenement was een grote opkomst genereren, de ouderen op een plezierige manier laten bewegen en het zorgpersoneel betrekken bij de activiteit. Daarnaast lagen er voor de studenten veel uitdagingen en leerdoelen bij het projectmatig werken en de werkzaamheden die komen kijken bij het organiseren van een evenement. Elke student probeerde de rol op zich te nemen die minder vanzelfsprekend bij hem/haar past. Iemand die wat meer moeite heeft met plannen heeft bijvoorbeeld de planning geregeld, een introvert persoon de voorzitter enzovoort. De feedback vanuit het vorige evenement was goed meegenomen in het nieuwe evenement, en zo wordt de kwaliteit steeds hoger.