Over dit project

In de laatste decennia laten sportdeelnamecijfers een (gestage) groei zien, wat voornamelijk toe te wijzen is aan de groei van recreatieve en anders georganiseerde vormen van sportbeoefening, zoals de loopsport. De loopsport laat zich kenmerken door eenvoud van beoefening, geen vereiste van vaste specifieke sportinfrastructuur of gezelschap en waarbij een gezondheid bevorderend effect gecreƫerd kan worden. De groei van de loopsport heeft ook een schaduwzijde, hardlopen kent een hoge drop-out. Hardlopers werken vaak naar een specifiek doel (evenement of afstand) toe. Zodra dit doel gerealiseerd is kan de motivatie om verder te blijven lopen afnemen of verdwijnen. Naast deze motivationale componenten zijn fysieke componenten een belangrijke oorzaak van drop-out. Beginnende hardlopers sporten vaak zonder gedegen voorbereiding, planning en monitoring van trainingen. Een goede sporttechnische begeleiding is bovendien zelden aanwezig, waardoor de kans op drop-out door blessures toeneemt.

Apps, GPS-horloges, activity trackers, etc. stellen (breedte)sporters in staat om allerlei parameters (prestaties, houdingen, beweeggedrag) eenvoudig te meten. Designers en productontwikkelaars kijken vaak vanuit een prestatieve en competitieve topsportbenadering naar deze hardloopgerelateerde producten. Dit leidt tot high-tech producten met geavanceerde functies die geschikt zijn voor dataverzameling. Echter de manier waarop deze data naar de gebruiker wordt gecommuniceerd is vaak onnodig complex waardoor er geen match is met (recreatieve) gebruikers [9]. Helaas blijkt ook dat de onderbouwing op het vlak van gedragsverandering en trainingsrichtlijnen in de meeste sport- en gezondheidsapps afwezig is. Ook wordt weinig tot geen onderscheid gemaakt in de verschillen in beleving tussen breedtesporters, terwijl motieven zoals gezondheid en gezelligheid bij deze groep van sporters een grote rol spelen.

Om de drop-out terug te dringen is het van belang dat gezocht wordt naar slimme manieren om technologie te benutten om begeleiding op maat te bieden. Toepassingen zoals apps, GPShorloges en activity trackers kunnen de grote groepen van ongebonden en individuele sporters bedienen en een rol spelen in:

 • het motiveren van mensen om te (blijven) sporten;
 • het verbinden van ongebonden sporters met sociale structuren (verenigingen en evenementen);
 • het voorkomen van blessures;
 • de bewustwording van een gezonde levensstijl en het ondersteunen hiervan;
 • het monitoren van sporters.
 • Doelstelling

  Ontwikkelen van een methodiek (Profiling, Designing, Validating: PDV) die ontwerpers in staat stelt om systematisch en multidisciplinair, intelligenten systemen op maat te ontwerpen die bijdragen aan een duurzame en verantwoorde sportbeoefening. De toegevoegde waarde van de PDV-methode ten opzichte van bestaande methoden is dat deze:

  • inspeelt op het gedrag van de individuele sporter (Profiling),
  • producten en diensten ontwerpt die inspelen op de behoefte van de individuele sporter (Designing),
  • valideert en identificeert wat de succesvolle werkzame elementen voor verantwoorde en duurzame sportdeelname zijn (Validating),
  • en dit alles in een multidisciplinaire context plaatsvindt zodat integratie tussen wetenschappelijke disciplines ontstaat.
  Sfeerafbeelding Fontys

 • Doelgroep

  De PDV methodiek wordt ontwikkeld voor ontwerpers/designers/product-dienstontwikkelaars die werkzaam zijn binnen de breedtesport. De ontwikkelde producten en diensten die voortkomen uit de PDV-methodiek zullen bruikbaar voor ongeorganiseerde hardlopers (eindgebruikers).