Partners

 • Lectoraat Move to Be

  Met de onderzoeksactiviteiten binnen het lectoraat Move to Be (voorheen lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid) legt Fontys Sporthogeschool de basis voor een verdere professionalisering van studenten, docenten en professionals. Het lectoraat werkt in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt. In ieder van de levensfasen van een mens wordt binnen het lectoraat onderzoek gedaan naar slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven.

  Zo zet het lectoraat Move to Be nadrukkelijk in op het opbouwen van empirische evidentie en het ontwikkelen van tools in het bewegingsonderwijs (o.a. wat betreft het motiveren en beoordelen van leerlingen, het creëren van inspirerende omgevingen, etc.) die docenten LO en bij uitbreiding scholen ondersteunen in het bewegingsbekwaam maken van jongeren qua vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen tijdens de lessen LO, en hun stimuleren tot een duurzame beweegactieve levensstijl.

  Bij de zogenaamde drukke leeftijdsgroepen (maar zeker ook bij jongeren en ouderen) wordt onder meer onderzoek gedaan naar het opzetten van effectieve beweegprogramma’s en het meten van fysieke activiteit en sedentariteit. Daarnaast worden onder meer typologieën ontwikkeld die toelaten om effectief en efficiënt in te spelen op de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van breedtesporters (zoals hardlopers) en deelnemers aan beweegprogramma’s.

  Door middel van laagdrempelige en kwaliteitsvolle interventies in combinatie met het aanbieden van beweegcoaching op maat van personen en hun sociale omgeving tracht het lectoraat Move to Be tegemoet te komen aan ieders mogelijkheden en verwachtingen, ook wanneer de eigen capaciteiten verminderen en wanneer er bruggen gebouwd dienen te worden van zorg naar bewegen. De inbedding van deze interventies in het werkveld is hierbij de sleutel tot succes.

 • TU/e

  Volgt.