Onderzoek naar recreatief hardlopen speerpunt binnen het lectoraat Move to Be van Sporthogeschool

Sfeerafbeelding Fontys

Recreatieve hardlopers duurzaam en verantwoord laten bewegen is sinds 2013 een speerpunt van het lectoraat Move to Be van Fontys Sporthogeschool. In de afgelopen jaren werden in dit kader strategische partnerships en onderzoeksprogramma’s uitgebouwd met onder meer de TU Eindhoven, de KU Leuven, andere Fontys instituten en de Stichting Marathon Eindhoven (thans Golazo SX). Hardlopen is één van de meest laagdrempelige en populaire sporten binnen Nederland.

Dit komt mede door de eenvoud van beoefening: hardlopen kan beoefend worden op een moment naar keuze en vereist geen specifieke infrastructuur. Hoewel hardlopen het potentieel heeft om bij te dragen aan een actieve en gezonde leefstijl is er een schaduwzijde. De loopsport kent een hoge drop-out bij eerder onervaren hardlopers als gevolg van afnemende motivatie en de vele blessures. Onderzoek naar de bijdrage van slimme oplossingen aan een duurzamere en verantwoordere loopsportbeoefening heeft de afgelopen tijd een stevige impuls gekregen.

Mark Janssen krijgt promotiebeurs voor leraren toegekend

Afgelopen dinsdag kreeg Mark Janssen (docent en onderzoeker aan Fontys Sporthogeschool) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een promotiebeurs voor leraren toegekend voor zijn promotieonderzoek in samenwerking tussen Fontys Sporthogeschool en TU Eindhoven. In zijn onderzoek genaamd ‘Profiling, designing and validating for sensibility and sustainability in leisure time sport in light or self-organised settings’, zal hij samen met supervisoren Prof. dr. Steven Vos en Prof. dr. ir. Aarnout Bromacher, een nieuwe methodiek ontwikkelen die professionals in staat stelt om systematisch en multidisciplinair, hardloop-gerelateerde producten (apps, sporthorloges, activity trackers) en diensten op maat van de gebruiker te ontwerpen.

Match

Innovatieve onderzoeksmethoden en multidisciplinaire samenwerking staan centraal bij het in kaart brengen de behoefte van beginnende en onervaren hardlopers, het testen van product en diensten in real life context, het vertalen van ‘big data’ naar betekenisvolle feedback en het meten van effecten op drop-out. Om op die manier een betere match tussen product en eindgebruiker te creëren en uiteindelijk duurzame en verantwoorde loopsportbeoefening te bevorderen. Deze toekenning draagt bij aan de verdere versterking van de samenwerkingen tussen Fontys Sporthogeschool en TU Eindhoven.

Goedkeuring RAAK-project ‘Voor iedereen een app!?’

Ook in het recent goedgekeurde RAAK-project ‘Voor iedereen een app!?’ staat de relatie tussen technologie en hardlopen centraal. Dit project, waarvan lector Steven Vos, namens Fontys Sporthogeschool penvoerder is, heeft als doel het bepalen welke (populaire) sport-apps passen bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen.

Voor (potentiële) sporters en de professionals die hen begeleiden is het moeilijk om een keuze te maken uit de vele duizenden apps die voorhanden zijn. Bij professionals als (personal) trainers, coaches en leefstijlprofessionals ontbreekt vaak de juiste kennis om de geschikte app voor de juiste cliënt te bepalen. In dit project zal onder meer een beslis-tool ontwikkeld worden die gebruikers in staat stelt om op basis van de kwaliteiten van de apps en de persoonlijke behoeften de meest passende keuze te maken uit de beschikbare apps.

Uniek aan dit project is de samenwerking met een groot aantal kennispartners, waaronder vier Fontys instituten, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, TU Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. Daarnaast is een groot aantal werkveldpartners betrokken.

ZonMw project – Take a mental break

Eind februari werd tevens bekend dat een project naar het mentale herstel bij hardlopers, met de TU Eindhoven als penvoerder, werd gehonoreerd door ZonMw. Het project ‘Take a mental break’ focust op een interventieonderzoek naar het bevorderen van cognitief en emotioneel herstel om hardloopblessures te voorkomen. Door middel van twee interventiestudies onder 600 recreatieve, competitieve hardlopers zal worden onderzocht of hardlopers inderdaad beter herstellen en minder sportblessures oplopen wanneer ze aan de hand van een app wordt aangeleerd om meer cognitieve en emotionele afstand te nemen van hun hardloopactiviteiten. Fontys Sporthogeschool is partner in dit project, dat tevens nauw aansluit bij het eerder vernoemde promotietraject,

Voor meer informatie: steven.vos@fontys.nl