Sport Encounters

In juli 2019 werd door ZonMw in het kader van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen het onderzoeksproject Calibrating Inclusive Sporting Encounters gehonoreerd.

In dit project zal een consortium bestaande uit universiteiten, hogescholen en maatschappelijke partners die de komende vier jaar onderzoek doen naar de cruciale rol die organisatienetwerken en eerstelijns-professionals, zoals buurtsportcoaches en sociaal werkers, spelen in het begeleiden van mensen in kwetsbare posities naar sportieve ontmoetingen en het organiseren daarvan.

Via twee living-labs in Utrecht en Eindhoven genereert het onderzoeksproject meer inzicht in het vormgeven en organiseren van sportieve ontmoetingen. Frontline professionals werken vanuit verschillende routines waarover beperkt kennisuitwisseling plaatsvindt. Samen met professionals en bewoners in kwetsbare posities worden praktische tools ontwikkeld. Het doel hiervan is om tot betere toeleiding en meer structurele sportdeelname te komen. Dit vergroot de waarde(n) van sport en draagt bij aan een inclusievere samenleving voor iedereen. De te ontwikkelen tools komen na afloop van het project beschikbaar voor andere locaties en practitioners.

Het project wordt uitgevoerd door onderzoekers van:

Universiteit Utrecht (departementen Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) en Sociale Geografie en Planologie (SGPL), TU/e (Industrial Design), Fontys Sporthogeschool (lectoraat Move to Be) en Hogeschool Utrecht (lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling).