Publicaties

De volgende publicaties of artikelen werden geschreven in het kader van het project Punt voor Gym / Toetsen en Beoordelen bij LO:

Rubrics

‘Een verzameling beoordelings-rubrics die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling van Lichamelijke Opvoeding’.

Nationale en internationale (peer reviewed) publicaties

Nationale en internationale presentaties

 • Borghouts, L. (2019). Keynote: Assessment in Physical Education. Sociedade Portuguesa de Educacão Fisica: Educacão (Fisica) O Valor Da Avaliacão, Lisbon (PO), March 16, 2019.
 • Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G., & MacHphail, A. (2019). The AIESEP Position Statement on PE Assessment. AIESEP World Congress, June 19-22, Garden City, New York (USA).
 • Slingerland, M., Weeldenburg, G., & Borghouts, L. (2019). (Door)ontwikkelen beoordelingssysteem LO. Het Hooghuis dagen, 26 maart, Oss, Nederland.
 • Weeldenburg, G., & Slingerland, G. (2019). Assessment within Physical Education Teacher Education: The case of Fontys University in the Netherlands. XII International Conference on formative and shared assessment in education, July 1-3, Segovia, Spain.
 • Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G. (2018). Physical Education Assessment in the Netherlands. AIESEP Specialist Seminar on PE Assessment, Eindhoven (NL).
 • Borghouts, L. (2018). Keynote: Beoordelen binnen LO. Netwerk Teaching Games, Eindhoven (NL).
 • Slingerland, M. (2018) Motiverend Beoordelen in de Praktijk van de LO. Keynote PABO Netwerk Vakbekwaam Bewegingsonderwijs, 14 oktober, Zwolle.
 • Weeldenburg, G., & Slingerland, M. (2018). Een beoordelingsinstrument ontwerpen: Hoe dat je dat? NTG symposium, 18 mei 2018, Eindhoven, Nederland.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., Krijgsman, C., Koedood, G., & Barmentlo, H. (2017). Evalueren om te leren: Motiverend beoordelen bij lichamelijke opvoeding. Dag voor LO, Apeldoorn, 29 maart, 2017.
 • Slingerland M., van Pelt, D., Borghouts, L. (2017). Dutch PE Teachers’ Professional Development: Quantity, Quality and Influencing Factors. AIESEP World Congress, November 7-10, Guadeloupe, France.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M. Vos, S. (2016). Exploring constructive alignment in PE in the Netherlands; a mixed methods approach. AIESEP World Congress, Laramie, Wyoming (USA). June 8-11, 2016.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M. Vos, S. (2016). Constructive Alignment in LO in Nederland: een Mixed Methods aanpak. Dag van het Sportonderzoek, Groningen, 2016.
 • Borghouts, L., Slingerland, M. & Haerens, L. (2015) Alignment of learning objectives and assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation
 • Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G. & Haerens, L. (2015) Development and evaluation of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation.
 • Slingerland, M., Borghouts, L.B., (2015). Motiverend Beoordelen binnen LO. Papendaldagen KVLO, Arnhem, 23 juni, 2015.
 • Weeldenburg, G. Slingerland, M. Van Dokkum, G., Borghouts, L. (2015) Een Punt voor Gym?! Motiverend beoordelen. Studiedag Voortgezet Onderwijs, Eindhoven, 19 januari 2015.