Publicaties

De volgende publicaties of artikelen werden geschreven in het kader van het project Punt voor Gym:

Nationale en internationale (peer reviewed) publicaties

 • Krijgsman, C., Mainhard, T., van Tartwijk, J., Borghouts, L., Vansteenkiste, M., Aelterman, N., & Haerens, L. (2019). Where to go and how to get there: Goal clarification, process feedback and students’ need satisfaction and frustration from lesson to lesson. Learning and Instruction, 61, 1–11. http://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.12.005
 • Haerens, L., Krijgsman, C., Mouratidis, A., Borghouts, L., Cardon, G., & Aelterman, N. (2018). How does knowledge about the criteria for an upcoming test relate to adolescents’ situational motivation in physical education? A self-determination theory approach. European Physical Education Review, http://doi.org/10.1177/1356336X18783983
 • Borghouts, L. Wel of geen cijfers geven? Een nuancering. (2019). Lichamelijke Opvoeding 6, 38-40.
 • Van Dun, D., Van Meel, J., Borghouts, L. Heeft puur formatief beoordelen de toekomst? (2019) Lichamelijke Opvoeding 3, 40-43.
 • Krijgsman, C., Borghouts, L., Van Tartwijk, J., Mainhard, T., Haerens, L. (2018). Cijfers en motivatie van leerlingen in de les LO. Lichamelijke Opvoeding 4, 13-15.
 • Barmentlo, H., & Borghouts, L. (2016). Beoordelingscriteria op het Heerbeeck College. Lichamelijke Opvoeding 6, 14-17.
 • Borghouts, L.B. (2014). Beoordelen in de lichamelijke Opvoeding. Lichamelijke Opvoeding, 4, (6-8).
 • Borghouts, L.B. (2014). Kwaliteit van beoordeling binnen LO. Lichamelijke Opvoeding, 4, (12-13).
 • Borghouts, L.B., Dokkum, van, G., Slingerland, M. (2013). Een punt voor Gym?! Beoordelen in de lichamelijke opvoeding. Thomas van Aquino. (19-22).
 • Strijland, R. Borghouts, L. (2014). Telt LO mee voor de determinatie van leerlingen? Lichamelijke Opvoeding, 5, (37-39)

Nationale en internationale presentaties

 • Borghouts, L. (2019). Keynote: Assessment in Physical Education. Sociedade Portuguesa de Educacão Fisica: Educacão (Fisica) O Valor Da Avaliacão, Lisbon (PO), March 16, 2019.
 • Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G., & MacHphail, A. (2019). The AIESEP Position Statement on PE Assessment. AIESEP World Congress, June 19-22, Garden City, New York (USA).
 • Slingerland, M., Weeldenburg, G., & Borghouts, L. (2019). (Door)ontwikkelen beoordelingssysteem LO. Het Hooghuis dagen, 26 maart, Oss, Nederland.
 • Weeldenburg, G., & Slingerland, G. (2019). Assessment within Physical Education Teacher Education: The case of Fontys University in the Netherlands. XII International Conference on formative and shared assessment in education, July 1-3, Segovia, Spain.
 • Borghouts, L., Slingerland, M., Weeldenburg, G. (2018). Physical Education Assessment in the Netherlands. AIESEP Specialist Seminar on PE Assessment, Eindhoven (NL).
 • Borghouts, L. (2018). Keynote: Beoordelen binnen LO. Netwerk Teaching Games, Eindhoven (NL).
 • Slingerland, M. (2018) Motiverend Beoordelen in de Praktijk van de LO. Keynote PABO Netwerk Vakbekwaam Bewegingsonderwijs, 14 oktober, Zwolle.
 • Weeldenburg, G., & Slingerland, M. (2018). Een beoordelingsinstrument ontwerpen: Hoe dat je dat? NTG symposium, 18 mei 2018, Eindhoven, Nederland.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M., Weeldenburg, G., Krijgsman, C., Koedood, G., & Barmentlo, H. (2017). Evalueren om te leren: Motiverend beoordelen bij lichamelijke opvoeding. Dag voor LO, Apeldoorn, 29 maart, 2017.
 • Slingerland M., van Pelt, D., Borghouts, L. (2017). Dutch PE Teachers’ Professional Development: Quantity, Quality and Influencing Factors. AIESEP World Congress, November 7-10, Guadeloupe, France.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M. Vos, S. (2016). Exploring constructive alignment in PE in the Netherlands; a mixed methods approach. AIESEP World Congress, Laramie, Wyoming (USA). June 8-11, 2016.
 • Borghouts, L.B., Slingerland, M. Vos, S. (2016). Constructive Alignment in LO in Nederland: een Mixed Methods aanpak. Dag van het Sportonderzoek, Groningen, 2016.
 • Borghouts, L., Slingerland, M. & Haerens, L. (2015) Alignment of learning objectives and assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation
 • Slingerland, M., Borghouts, L., Jans, L., Weeldenburg, G., van Dokkum, G. & Haerens, L. (2015) Development and evaluation of an in-service teacher training on motivational assessment in physical education. AIESEP World Congress, July 8-11, Madrid, Spain. Oral presentation.
 • Slingerland, M., Borghouts, L.B., (2015). Motiverend Beoordelen binnen LO. Papendaldagen KVLO, Arnhem, 23 juni, 2015.
 • Weeldenburg, G. Slingerland, M. Van Dokkum, G., Borghouts, L. (2015) Een Punt voor Gym?! Motiverend beoordelen. Studiedag Voortgezet Onderwijs, Eindhoven, 19 januari 2015.