Partners

 • Kenniscentrum Sport

  Meer impact door kennis

  Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Met deze kennis kunnen we de economische en maatschappelijke impact van sport vergroten: de juiste kennis zorgt voor een snellere revalidatie of lager arbeidsverzuim, meer participatie van mensen met een handicap, goed geschoolde trainers en coaches of – voor topsporters – het kleine verschil tussen ‘wel of geen medaille’. En voor iedereen geldt dat verantwoord sporten en het voorkomen van blessures er voor zorgt, dat we gezond én met plezier (blijven) bewegen.

 • Mulier Instituut

  Het Mulier Instituut is een onafhankelijke en landelijk opererende stichting. Het doel van het Mulier Instituut is de bevordering van de sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling en beleidseffectiviteit op het terrein van sport.

  Het instituut streeft naar betrouwbare en bruikbare kennis voor en over sport. Het volgt de ontwikkelingen in de sport op de voet, is kritisch op de feiten, duidt die ontwikkelingen en zoekt naar verklaringen. Deze hoogwaardige kennis wordt bij het Mulier Instituut gecombineerd met klantgerichtheid en oog voor de praktische of beleidsrelevantie van het onderzoek.

 • Lectoraat Move to Be

  Met de onderzoeksactiviteiten binnen het lectoraat Move to Be (voorheen lectoraat Fysieke Activiteit & Gezondheid) legt Fontys Sporthogeschool de basis voor een verdere professionalisering van studenten, docenten en professionals. Het lectoraat werkt in nauwe samenwerking met het onderwijs en het werkveld aan slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Van het kind dat geïnspireerd wordt door het bewegingsonderwijs tot de senior die het plezier in sport en bewegen (opnieuw) ontdekt.

  In ieder van de levensfasen van een mens wordt binnen het lectoraat onderzoek gedaan naar slimme oplossingen om verantwoord en duurzaam te sporten en bewegen, en dit op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven.

  Zo zet het lectoraat Move to Be nadrukkelijk in op het opbouwen van empirische evidentie en het ontwikkelen van tools in het bewegingsonderwijs (o.a. wat betreft het motiveren en beoordelen van leerlingen, het creëren van inspirerende omgevingen, etc.) die docenten LO en bij uitbreiding scholen ondersteunen in het bewegingsbekwaam maken van jongeren qua vaardigheden, kennis en zelfvertrouwen tijdens de lessen LO, en hun stimuleren tot een duurzame beweegactieve levensstijl.

  Bij de zogenaamde drukke leeftijdsgroepen (maar zeker ook bij jongeren en ouderen) wordt onder meer onderzoek gedaan naar het opzetten van effectieve beweegprogramma’s en het meten van fysieke activiteit en sedentariteit. Daarnaast worden onder meer typologieën ontwikkeld die toelaten om effectief en efficiënt in te spelen op de ondersteunings- en begeleidingsbehoeften van breedtesporters (zoals hardlopers) en deelnemers aan beweegprogramma’s.

  Door middel van laagdrempelige en kwaliteitsvolle interventies in combinatie met het aanbieden van beweegcoaching op maat van personen en hun sociale omgeving tracht het lectoraat Move to Be tegemoet te komen aan ieders mogelijkheden en verwachtingen, ook wanneer de eigen capaciteiten verminderen en wanneer er bruggen gebouwd dienen te worden van zorg naar bewegen. De inbedding van deze interventies in het werkveld is hierbij de sleutel tot succes.

 • SIA

  Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Het regieorgaan heeft een plaats binnen NWO. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht onderzoek. Onderzoek dat cruciaal is voor hun taak om nieuwe kennis te creëren en te verspreiden, voor het onderwijs en de beroepspraktijk.

 • HvA

  Het lectoraat Kracht van Sport, verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland, levert een bijdrage aan het verhogen van de sportparticipatie in Nederland. Daarnaast wil het lectoraat de waarde van sportparticipatie aantonen. Het lectoraat Kracht van Sport bestaat uit twee onderzoekslijnen:

  Sportparticipatie

  met daarbij de onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de effectieve manieren om de sportparticipatie te verhogen?
  • Wat is het effect van sportparticipatie op het welbevinden van kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, chronische patiënten en mensen met een beperking?
  • Wat is het effect van deelname aan sportevenementen op het welbevinden? We doen in het bijzonder onderzoek naar hardloopevenementen.

  2. Aangepaste sport

  met daarbij de onderzoeksvragen:

  • Wat zijn belemmeringen en mogelijkheden voor sportparticipatie van mensen met een beperking?
  • Wat is het effect van sportdeelname op het welbevinden van mensen met een beperking?

  Thema's

  Het werk van dit lectoraat kan worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s met elk haar eigen projecten:

  1. Waarde van Sportevenementen

  Wat betekenen sportevenementen op het gebied van gezondheid, welbevinden en economische impact? We onderzochten de Dam tot Damloop, het WK roeien en de Marathon van Amsterdam.

  2. Bevorderen van sportparticipatie

  We onderzoeken de waarde van online apps die voor het bevorderen van sportgedrag, leefstijl en gezondheid.

  3. Waarde van sportparticipatie

  Hier vindt u onderzoeken naar sportparticipatie van kwetsbare jeugd en de waarde van sport voor studenten. Ook kijken we naar de waarde van het Jeugdsportfonds Amsterdam voor kinderen.

  4. Aangepaste sport

  Dit project is gericht op het verhogen van de sportparticipatie van jeugd met beperkingen door het matchen. Wij hebben hiervoor een Erasmus+ subsidie gehonoreerd gekregen, waarbij het lectoraat hoofdaanvrager en projectleider is.

 • Atletiekunie

  De Atletiekunie wil de atletiek, waaronder de loopsport, in Nederland versterken en vernieuwen. Door middel van aantrekkelijke trainings- en wedstrijdvormen, aangeboden vanuit kwalitatief sterke verenigingen en loopgroepen en ondersteund door een professioneel opererend bondsbureau, willen wij sporters en vrijwilligers inspireren en begeleiden bij het gezamenlijk behalen en ervaren van plezier, voldoening en prestaties op elk niveau.


 • Fontys Economische Hogeschool Tilburg

  Fontys Economische Hogeschool Tilburg verzorgt zes verschillende opleidingen Commerciële Economie en Communicatie. Twee van deze opleidingen richten zich specifiek op sport: Sport en Economie (SPECO CE) en Sport & Media (SPECO CO). Het lectoraat Sportbusiness richt zich binnen dit domein op toegepast wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van economie en sociale wetenschappen.

  Thema’s zijn: economische impact van sportevenementen, inzet van sociale media binnen (non-)profit sportorganisaties en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de sport.