Kick-off SIA-RAAK project ‘Voor Iedereen een App’ bij Fontys Sporthogeschool

Donderdag 7 april heeft de officiële kick-off plaatsgevonden van het project ‘Voor Iedereen een App’ bij Fontys Sporthogeschool met alle betrokken partners. Het onderzoeksproject 'Voor iedereen een App' is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek.

Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen. Dit kan variëren van sport- en beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring. Gezien de complexiteit van de thematiek en het belang van een integrale aanpak is een multidisciplinair consortium samengesteld. (van hogescholen, universiteiten, kennisinstituten, gemeenten, sportbonden, brancheorganisaties en MKB’ers).

De laatste vijf jaar is het gebruik van sport- en gezondheid gerelateerde smartphone applicaties exponentieel gegroeid. Voor (potentiële) sporters is het echter moeilijk om een keuze te maken uit de vele duizenden apps die voor handen zijn. Tevens ontbreekt de juiste kennis bij professionals in het werkveld van sporten en bewegen om de geschikte app voor de juiste cliënt te bepalen.

Doelstelling van dit project is bepalen welke (populaire) sportapp past bij welk type van gebruiker/professional op basis van doelstellingen en wensen (op vlak van sport-/beweegstimulering, trainingsbegeleiding, gezondheidsbevordering, community building en monitoring).