Voorkom en Herstel

Voorkom en herstel

De gezondheidszorg verplaatst zich steeds meer naar de huiskamer, en wordt gestimuleerd dat mensen steeds meer regie over hun eigen leven nemen. Daarnaast wordt bewegen en sporten wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg, zeker nu de insteek veel meer op preventie is komen te liggen. Ook bij ziekte wordt verwacht je in de thuisomgeving werkt aan herstel. Dit herstel vindt echter vaak niet plaats omdat patiënten verkeerd ingelicht worden, de begeleiding tot een minimum wordt beperkt en ze niet gemotiveerd worden om te werken aan hun herstel.

Doel van het project 'Voorkom en Herstel' is om het verantwoord bewegen en het oefenen “leuk” te maken, terwijl de zorgverleners goed inzicht krijgen in de oefeningen die gedaan zijn om de volgende stappen voor herstel te bepalen. Om dit te bereiken ontwikkelen en valideren vier mkb-ondernemingen in samenwerking met een kennis- en zorginstelling.

Doelstelling van het project is het ontwikkelen van een betaalbaar modulair 3d motion sensing systeem, bestaande uit sensoren en software, waarmee eenvoudig accuraat en continu motorische parameters gemeten kan worden. Met behulp van de sensoren en software krijgt de gebruikers directe en persoonlijke feedback. Deze oplossing moet het mogelijk maken om op objectieve wijze gegevens aangaande de motorische en fysiologische parameters te meten en direct (persoonlijke) feedback te geven.

Het betreft hier een project met een crossover tussen de nationale topcluster Life Sciences & Health (LS&H) en de internationale topcluster Hightech Systemen & Materialen (HTSM) met een nauwe verbinding met de topsector Creatieve Industrie.

Het projectconsortium bestaat uit Fantazm B.V. (penvoerder), 2M Engineering Limited, Ki2Move, Rijnstate, Fontys Sporthogeschool en Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam. Het project wordt mede gefinancierd door het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland.

Partners

Dit projectconsortium vloeit voort uit een intensieve samenwerking tussen diverse partners en wordt mede gefinancierd door het Operationeel Programma EFRO Zuid-Nederland.

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over projecten, onderzoeken en evenementen? Volg dan onze social media pagina's. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen via:

08850 81111
sporthogeschool@fontys.nl