Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten, de kick off!

 
Sfeerafbeelding Fontys

Ik hoor het mijn zoontje nog zeggen op het strand van Normandië “Mama hij hoort mij niet”. Hij bouwde zandkastelen samen met een frans jongetje. Ik legde vervolgens aan hem uit dat het jongetje hem prima hoorde, maar hem niet kon verstaan omdat hij een andere taal, Frans, sprak.

Dit is exemplarisch voor wat je hoort en ziet gebeuren in bijeenkomsten waar professionals vanuit verschillende sectoren elkaar ontmoeten. We horen elkaar wel, maar of wel elkaar daadwerkelijk verstaan is een tweede.

Het is onze eigen verantwoordelijkheid om dat te checken, maar wat mij betreft, ook onze eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we elkaars taal leren. Van ons Nederlanders wordt altijd gezegd dat we onze talen spreken, laten we dat ook binnen onze landsgrenzen eens proberen.

Vrijdag 29 maart trapten we af in ons RAAK onderzoeksproject De Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten. Een tweejarig onderzoeksproject, medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Als Fontys Sporthogeschool werken we hierin samen met enthousiaste partners uit diverse sectoren, met verschillende achtergronden, zowel vanuit onderzoek als vanuit de praktijk. De Buurtsportcoach, een functie die Sportkundigen die we opleiden, in onder andere Eindhoven en Groningen, kunnen vervullen na hun studie staat hierin centraal. Hoe kan hij of zij beter toegerust worden om als schakel tussen beleidsmakers en inwoners, in samenwerking met andere professionals, beweegvriendelijke buurten te faciliteren dan wel te realiseren en optimaliseren is de vraag die in ons onderzoek centraal staat. We hopen met de online leeromgeving die we willen opleveren de buurtsportcoaches hierin te ondersteunen.

Een belangrijk onderdeel is het samenwerken met andere professionals. Iets wat wij als projectgroep eveneens doen. Tijdens de kick off van ons onderzoeksproject hebben we uitgebreid aandacht besteed aan het kennismaken met elkaar en elkaars werkgebieden. En dat is nodig, want onze werkgebieden zijn enorm divers. Denk aan onderzoek en onderwijs rondom sport en bewegen,  bewonersparticipatie, gebouwde omgeving, openbare ruimte en ontwerp, vastgoed en healthy cities. Maar juist ook werkgeverschap en ondersteuning van buurtsportcoaches en het opleiden en bijscholen van deze doelgroep, zowel landelijk als regionaal.

Beweegvriendelijke omgeving (BVO) of bewegen in openbare ruimte (BIOR) is het thema waarop we elkaar vinden. Hierin zitten componenten, zowel vanuit de sport en beweegwereld als van de ‘ruimtelijke’ wereld. Neem de afkorting BVO. Vanuit sport denken we gauw aan een Betaald Voetbal Organisatie, terwijl de vastgoed specialist of stedenbouwkundige aan Bruto Vloeroppervlak denkt. In dit project bedoelen we de Beweegvriendelijke Omgeving. De studenten van onze verschillende instituten zullen elkaar ook vinden op deze afkorting met Bier voor Onderweg. Of zullen we het houden bij een BVO Koffie?

Hoe een enkele afkorting al voor verwarring kan zorgen! Uitgebreid de tijd nemen om elkaar en elkaars wereld te leren kennen helpt om elkaar beter te verstaan. Want ook wij hebben een taalbarrière te overwinnen. Termen als daily urban systems, placemaking, governance, combinatiefunctionaris en buurtsportcoach, lokaal sportakkoord, klimaat adaptief, omgevingswet vliegen ons om de oren. Weten we allemaal wat we hiermee bedoelen?

De Buurtsportcoach zal ook met dit soort taalbarrières te maken krijgen wanneer hij of zij aan de slag wil met het faciliteren of realiseren van een beweegvriendelijke buurt. In 2013 schreef ik met collega’s van het Kenniscentrum Sport de Reisgids Beweegvriendelijke Omgeving met daarin een taalgids. En die is nog steeds bruikbaar.

Wil je meer weten over ons onderzoek Buurtsportcoach als katalysator voor beweegvriendelijke buurten? Ga naar de Onderzoekspagina van het Lectoraat Move to Be

Hanzehogeschool Groningen; lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap, Fontys Hogeschool Sociale studies; lectoraat beroepsinnovatie social work, Fontys Hogeschool Management Economie & Recht; lectoraat de ondernemende regio, Sportservice Noord Brabant, Kennislab BIOR Noord, Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport & Gemeenten, TU/E Faculteit bouwkunde en Fontys Sporthogeschool; lectoraat Move to Be, zijn partners in dit onderzoek.