Extern publicaties aanvragen

Als een gewenst boek niet aanwezig is in de collectie van één van de Fontys mediatheken kan deze via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL) worden aangevraagd bij externe bibliotheken. Het boek wordt vervolgens voor een periode van vier weken uitgeleend.

Ook artikelen uit tijdschriften kunnen worden aangevraagd; afhankelijk van de leverancier wordt het artikel geleverd als scan of als papieren kopie.

Zodra de publicatie is ontvangen bij de mediatheek krijgt de aanvrager hiervan bericht.

Aan deze diensten zijn kosten verbonden voor de aanvrager; zie tarieven mediatheekreglement.

Wie gebruik wil maken van een van deze diensten kan contact opnemen met de Literatuurhelpdesk.