Studiekeuzecheck

Een bewuste studiekeuze vergroot de kans dat je straks succesvol bent in je studie. Daarom is de studiekeuzecheck bij Fontys verplicht. Na je aanmelding bij Studielink krijg je een uitnodiging voor de studiekeuzecheck. Deze bestaat in ieder geval uit een digitale vragenlijst en een contactmoment met de opleiding. Op basis hiervan krijg je een studiekeuzeadvies. Zo weet je of de gekozen studie bij je past of wat je eventueel kan doen om deze passend te maken. Als de opleiding niet de juiste keuze is dan bieden wij hulp bij het maken van een betere keuze. Het studiekeuzeadvies vormt ook de basis voor jouw studieloopbaanbegeleiding bij Fontys.

Voor wie

De studiekeuzecheck is verplicht voor alle aanmelders voor het eerste jaar van een voltijd bacheloropleiding of Associate degree opleiding, met uitzondering van selectieopleidingen. LET OP: voor deze opleidingen kunnen andere procedures en aanmelddata gelden.

Aanmelden

Wil je in september starten met je opleiding? Meld je dan uiterlijk 1 mei aan via Studielink. Als je je te laat aanmeldt, dan vervalt je recht op toelating en is het advies bindend. De toelatingscommissie van de opleiding beoordeelt dan of je wordt toegelaten. Na aanmelding ontvang je binnen 4 weken, een verzoek om de digitale vragenlijst in te vullen. Deze bestaat onder andere uit vragen over de resultaten van je vooropleiding, persoonlijke kenmerken, vaardigheden en motivatie voor jouw keuze. Na retourzending krijg je binnen 4 weken een uitnodiging voor een contactmoment met de opleiding. Na het contactmoment ontvang je binnen 10 werkdagen een studiekeuzeadvies per e-mail. Dit advies is serieus en goed onderbouwd. Maar het blijft een advies. Je bepaalt zelf of je start met de opleiding, mits je natuurlijk wel voldoet aan de toelatingseisen.

Begeleiding bij twijfel

Als je na het studiekeuzeadvies twijfelt aan je studiekeuze of als de studieloopbaanbegeleider twijfelt, dan word je doorverwezen naar een studiekeuzeadviseur. De onafhankelijke studie- en beroepskeuzeadviseurs van het centrum helpen je bij het maken van een nieuwe studiekeuze.

Start van de studie

Bij de start van de opleiding zijn jouw sterke en zwakke punten bij jezelf en je eigen studieloopbaanbegeleider van de opleiding bekend. Hierdoor kun je als student op maat worden begeleid, wat jouw kans op studiesucces vergroot. Indien na de start blijkt dat de gekozen studie toch niet bij je past, dan word je direct geholpen met switchen om studievertraging te beperken of voorkomen.

Bijzondere omstandigheden

Soms bestaan er bijzondere omstandigheden waaronder je gaat studeren. Ook hierbij ondersteunt Fontys je. Zo begeleiden wij studenten met een fysieke of psychische functiebeperking in welke vorm dan ook en studenten die naast de studie aan topsport doen. Ook deze omstandigheden worden in de studiekeuzecheck meegenomen.

Aanmelden - studiekeuzecheck

Je hebt een studiekeuze gemaakt! We checken na jouw aanmelden of de opleidingen echt bij jou lijkt te passen door de studiekeuzecheck. Hoe dat werkt zie je hier.

  • Aanmelding nĂ¡ 1 mei

    Heb je je na 1 mei aangemeld dan is het advies dat je ontvangt bindend, bij een C of D advies vervalt je recht op toelating. Als je het niet eens bent met het advies, of wanneer er bijzondere omstandigheden zijn dan kun je bezwaar maken. In de Regeling studiekeuzeadvies staat beschreven hoe je bezwaar kunt aantekenen.