Beurzen voor leraren

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een bachelor- of masterstudie volgen om zich verder te specialiseren. De leraar krijgt subsidie voor studiekosten, studiemiddelen en reiskosten.

Werkgeverssubsidie

De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie waarmee de leraar studieverlof kan worden verleend en een vervanger kan worden aangesteld. Er is plek voor ongeveer 7000 leraren.

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. Alle informatie daarover kun je vinden op de website van DUO.

Promotieonderzoek

Leraren kunnen ook een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek. Meer informatie is te vinden op de website van NWO.