Vrijstelling van collegegeld bij een tweede inschrijving

Als je in een studiejaar ook aan een andere onderwijsinstelling een opleiding wil volgen en je komt bij beide opleidingen in aanmerking voor wettelijk collegegeld, hoef je maar één keer collegegeld te betalen. Vóór aanvang van je opleiding kun je een Bewijs Betaald Collegegeld aanvragen via het secretariaat van je opleiding. Dat bewijs kun je vervolgens inleveren bij de andere onderwijsinstelling.

Minor of een tweede inschrijving bij Fontys
Wat als je je hebt aangemeld voor een minor bij Fontys? Of je volgt al een opleiding bij een andere onderwijsinstelling en je wil bij Fontys een tweede inschrijving. Dan is het zaak dat je voor aanvang van je opleiding een origineel Bewijs Betaald Collegegeld stuurt van de instelling waar je collegegeld betaalt.

Dit bewijs stuur je naar:

Dienst Studentenvoorzieningen
Ter attentie van Studentenadministratie
Antwoordnummer 10069
5600 VB Eindhoven

Uitzondering
Op de hierboven genoemde regeling geldt een uitzondering: als je meerdere inschrijvingen hebt voor een opleiding in de sector Lerarenopleidingen of Gezondheidszorg en niet eerder een L/G-graad hebt behaald, kom je in aanmerking voor wettelijk collegegeld als je voldoet aan de overige vereisten. Wel moet je dan voor elke inschrijving wettelijk collegegeld betalen. Meer informatie over gelijktijdige inschrijvingen vind je in de Regeling Inschrijfvoorwaarden