Financieel-economisch

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Iets met financiën? Je bent gek op cijfers en geld en kan hier nauwkeurig en verantwoordelijk mee werken. Je bent iemand die zich graag ergens in vastbijt en niet met het eerste antwoord genoegen neemt. Het past bij je om bedrijven of particulieren te adviseren met uiteenlopende financiële vraagstukken. Samen met het management van een bedrijf, afdeling of particulier wil je als financieel deskundige graag meedenken over de toekomst.

Je kunt kiezen voor een meer specialistische opleiding, zoals Accountancy, Finance, Tax and Advice - Financial Services Management of - Fiscaal Recht en Economie, maar ook voor een brede opleiding zoals Finance & Control. De opleiding Finance & Control kent ook een internationaal karakter en heeft een Engels en Duitstalige variant.

Vakken die aan bod komen bij de financiële opleidingen zijn: bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, verschillende vakken recht, algemene economie, management en organisatie en verschillende belastingvakken. Daarnaast is presenteren en adviseren belangrijk. Je brengt je kennis over op het bedrijf, de particulier of de student en wil dit op een juiste manier doen.

De beroepsperspectieven zien er voor alle financiële opleidingen prima uit. De financiële sector is ondanks de crisis gegroeid en belangrijker geworden. Je kunt gaan werken in het bedrijfsleven, bij de overheid, advieskantoren, (recht)banken en de belastingdienst. Daarnaast ben je als financial nooit uitgeleerd en doorstuderen komt regelmatig voor. Denk bijvoorbeeld aan de RA of AA titel voor de accountant of de RC titel voor de bedrijfseconoom.

Wijziging opleidingsnamen per september 2018

Opleiding Bedrijfseconomie wijzigt naam in Finance & Control, Fontys Hogescholen heeft twee locaties in Eindhoven en Venlo. Onder de opleidingsnaam Finance Tax and Advice vallen differentiatie Fiscaal Recht & Economie en differentiatie Financial Services Management.

Financieel-economische opleidingen

Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys Sfeerafbeelding Fontys