Mens en maatschappij

Wil jij van mensenwerk je levenswerk maken? Wil jij mensen helpen, stimuleren zich verder te ontwikkelen of bijvoorbeeld uit de put helpen? Of als specialist bedrijven en organisaties adviseren over groepen mensen? Ben jij echt geïnteresseerd in mensen, hun gedrag, welzijn en beweegredenen? Als dat zo is, dan vind je hier zeker een passende opleiding.

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Ligt jouw interesse vooral bij de mens in ontwikkeling? Dan probeer jij die ontwikkeling mogelijk te maken, te stimuleren, te bevorderen en remmingen weg te nemen. Je kunt daarbij te maken krijgen met peuters, kleuters, kinderen, tieners, volwassenen of ouderen, maar ook met mensen met minder of meer beperkte ontwikkelingsmogelijkheden.

Iemand helpen alles weer eens ‘op een rijtje’ te krijgen.

In ieders leven gebeuren dingen die een enorme impact hebben. Mensen kunnen het vaak niet meer alleen aan. Ze zoeken naar een professional die helpt om alles weer eens ‘op een rijtje’ te krijgen, die ondersteuning biedt en hen net dat zetje geeft om weer zelfstandig verder te gaan. Het is fijn als je ouders kunt helpen bij opvoedingsproblemen met hun kinderen. Maar ook als je kunt interveniëren bij huiselijk geweld, verslaving, psychische stoornissen, scheiding, werkeloosheid of bijvoorbeeld seniorenproblematieken.

Het menselijk gedrag bestuderen

Het menselijk gedrag is een prachtige bron van studie. Mensen verschillen immers van elkaar in allerlei opzichten. Wat drijft of bezielt zo iemand? Waarom handelt een persoon zo? Hoe kun je dat gedrag positief beïnvloeden? Ook daar is een studie voor. Onze opleidingen leiden je op voor een beroep in onder meer de volgende werkvelden: onderwijs, sport, media, personeel en organisatie, (geestelijke) zorg en welzijn.