Pabo en Lerarenopleiding

Als je zeker weet dat je ‘iets’ in het onderwijs wilt, maar nog geen idee hebt welke opleiding precies, dan kan dit magazine je verder helpen. Fontys heeft lerarenopleidingen in vele vakgebieden en op diverse leslocaties. Die leiden je op voor leraar basisonderwijs (bo), leraar voortgezet onderwijs (vo) of voor leraar in de beroeps- en volwasseneneducatie (bve)

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Leraar zijn is een beroep waarin je veel zelfstandigheid en veel verantwoordelijkheid hebt. Het is ook een pittig beroep. Het betekent kinderen en jeugdigen coachen, ze uitdagen het beste uit zichzelf te halen en ze de ruimte geven om zelf keuzes te maken. Dat is hard nodig binnen de huidige samenleving die te maken heeft met voortdurende veranderingen.

De kwaliteit van het onderwijs begint bij de kwaliteit van de leraar. Het belangrijkste in het beroep van leraar is de persoon van de leraar zelf. Daarom is er voor jouw persoonlijke ontwikkeling veel aandacht, niet alleen op de opleiding, maar ook op de stageschool. Daar vindt immers de combinatie van theorie en de praktijk van het lesgeven plaats. Je ervaart al vanaf het begin van je opleiding hoe het is om voor de klas te staan en leert toepassen wat je in de opleiding geleerd hebt. Naarmate je verder komt in de opleiding neemt het aantal uren op een stageschool toe.

Door de jaren heen zie je dat niet alleen de samenleving, maar ook het onderwijs verandert. Tegenwoordig heerst er een en al activiteit in een lokaal en begeleid je als leraar het leerproces van je leerlingen met behulp van allerlei (digitale) hulpmiddelen en materialen.