Sport

De professionele wereld van sport kent al vele jaren een bijna onstuimige groei. Fontys heeft daar op ingespeeld en kent twee bacheloropleidingen die zich bezighouden met het dynamische vakgebied van Bewegen en Sport: Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) en Sportkunde.

Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Zowel op de basisschool als in het voortgezet onderwijs spelen docenten Lichamelijke Opvoeding een cruciale rol in de beïnvloeding van het sport- en beweeggedrag van leerlingen. Ook op het ROC Sport en Bewegen, op het CIOS of in het hoger onderwijs zijn er afgestudeerde ALO-ers nodig om het bewegingsonderwijs te verzorgen. Bovendien zijn onze afgestudeerden experts in het creëren van gezonde en beweegvriendelijke scholen en het aanbieden van het naschoolse sportaanbod. Kortom, op de ALO word je opgeleid om je leerlingen in de breedste zin te begeleiden naar een gezonde en actieve levensstijl.

Sportkunde

Binnen de samenleving neemt het belang van bewegen en sport de laatste jaren steeds meer toe. Sport en bewegen wordt hierdoor steeds meer ‘a way of life’: voor jong en oud. Binnen Fontys Sportkunde wordt je opgeleid tot Sportkundige waarbij het accent tijdens de opleiding ligt op de sociaal-maatschappelijke waarde en de gezondheidswaarde van bewegen en sport.


Sociaal-maatschappelijke waarde
Maatschappelijke betrokkenheid en ‘meedoen’ tijdens alle levensfases en voor alle doelgroepen wordt in de huidige, multiculturele samenleving als belangrijk gezien. Via bewegen en sport ontmoeten mensen elkaar, participeren zij in hun gemeenschap en ontwikkelen zij een gezamenlijk waarden – en normbesef. Afgestudeerden Sportkundigen herkennen en benutten de waarden van bewegen en sport voor een sociale samenleving en weten hoe ze de voorwaarden daarvoor kunnen optimaliseren.

Binnen Fontys Sportkunde herkennen we drie profielen binnen deze waarde: de Sportondernemer, de Sportmanager en de Buurtsportcoach.

Gezondheidswaarde
Door de toename van het aantal welvaartziekten, investeren zowel de overheid alsook het bedrijfsleven steeds vaker in preventie en gezondheidsbevordering. Hierbij is bewegen en sport een veelgebruikt middel. Door specifiek te trainen, kunnen we onze eigen mogelijkheden optimaal benutten. Dit leidt tot een diversiteit aan waardevolle prestaties; van sport- en beweegdoelen tot het beter of blijvend kunnen participeren in activiteiten in het dagelijkse leven.

Binnen Fontys Sportkunde herkennen we drie profielen binnen deze waarde: De Gezondheidsmanager, de Beweeg- en Leefstijlcoach en de Kracht- en Conditiespecialist.


Aanverwante opleidingen

Ook als je zelf fysiek een minder actieve rol wilt vervullen, maar wél veel belangstelling hebt voor de wereld van Sport, Gezondheid en Bewegen, zijn er nog alternatieven. Zo kun je denken aan een opleiding die te maken heeft met Mens en Gezondheid (Fysiotherapie), of opleidingen die te maken hebben met Sport en Economie (SPECO Sportmarketing en SPECO Sportcommunicatie).

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.