Decanennieuws

INFORMATIEAVOND

STUDIE & AUTISME 2 NOVEMBER 2017

Op donderdag 2 november 2017 wordt in Eindhoven voor ouders en aankomende studenten een informatieavond georganiseerd, in het teken van studie & autisme. Lees verder

Herordening economische opleidingen Fontys

Alle hogescholen werken samen aan een herordening van bacheloropleidingen in het economisch domein, die officieel ingaat per september 2018. Dit houdt in dat het bestaande aanbod van 50 opleidingen wordt teruggebracht tot 30 stamopleidingen. Deze stamopleidingen worden de nieuwe croho opleidingen. Doel van de herordening is beter herkenbaarder en wendbaarder opleidingsaanbod. Lees verder

image1042715222692044452.jpg

Belangrijke informatie voor leerlingen die zich hebben aangemeld bij een selectieopleiding.

Als een leerling zich heeft aangemeld voor een selectieopleiding en hij/zij zakt voor het eindexamen, wat gebeurt er dan met zijn/haar geaccepteerde plaats?

Kan een toekomstige student zijn geaccepteerde plaats behouden voor een volgend jaar?

De kandidaat behoudt zijn geaccepteerde plaats niet (deze kan niet worden meegenomen naar een volgend jaar), omdat een volgend jaar opnieuw een ranking zal plaatsvinden. Als de kandidaat volgend schooljaar opnieuw aanmeldt zal hij/zij dus opnieuw moeten deelnemen aan het selectieproces.

Wat gebeurt er met het aantal selectiepogingen van die leerling?
Wel kan de scholier de selectiepoging ongedaan maken waardoor deze niet meetelt in het totaal aantal pogingen. Aangezien Fontys niet via Studielink doorkrijgt dat een aanmelder is gezakt (wij krijgen alleen bericht als de aanmelder is geslaagd), moet de scholier zelf een kopie van de betreffende cijferlijst aanleveren waaruit blijkt dat hij/zij gezakt is. Dit moet vóór 1 september zijn doorgegeven bij de selectie opleiding waar de leerling zich voor heeft aangemeld. Op basis van dit bericht kan Fontys de betreffende selectiepoging ongedaan maken. Op Studielink kan de leerling zien hoeveel selectiepogingen hij/zij heeft gedaan.

De voltijd opleidingen binnen Fontys waarvoor selectie en plaatsing geldt zijn: Verpleegkunde, Fysiotherapie en MBRT.

image7840910940821666469.jpg

Nascholing economie docenten 13 april 2017

Fontys Venlo is nauw verbonden met het bedrijfsleven in onze regio en wil met deze nascholing een bijdrage leveren aan het actualiseren van o.a. de (economische) regiokennis van economie docenten. Met als doel dat deze kennis over onze boeiende regio weer doorgegeven wordt aan de jongeren.

In het kader van nascholing organiseren wij op donderdagmiddag 13 april 2017 een dagdeel bij Fontys Venlo met enkele interessante workshops voor vo (bovenbouw) en mbo economie docenten. Fontys en het hbo in zijn algemeenheid streven naar een optimale aansluiting tussen vo/mbo en het hbo. In deze workshops komen de speerpunten van onze regio aan bod. Lees verder

image1667287910744828650.png

Nieuwe lerarenopleiding Science & Technology

Leraar Science & Technology is een nieuwe lerarenopleiding van Fontys die per 1 september 2017 van start gaat in Tilburg, zowel in voltijd als deeltijd. Met deze opleiding wordt aangesloten bij ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, waar vakken in toenemende mate geïntegreerd worden aangeboden. Lees verder

image4753927835314257194.jpg

Educational Design Week 6 t/m 10 februari 2017

De onderwijsvormen veranderen in een steeds hoger tempo om te voldoen aan de veranderingen in de wereld. Termen als changemakers en educational designers doemen steeds vaker op, waarmee de mensen worden bedoeld die de veranderingen in het onderwijs aanjagen. Maar what’s in the name? Zijn we niet allemaal verantwoordelijk voor beter onderwijs, en schuilt er niet in ieder van ons een changemaker of educational designer? Wij geloven van wel, zolang leren begint bij de verwondering. Lees verder

EDW 2017

Tips van een studieloopbaanadviseur

Een studie kiezen is niet makkelijk. Met dit 3 stappenplan kun je erachter komen waar talenten en interesses liggen en een studie vinden die past. Lees verder

image3345857960178017644.png

Denk Groter Debat Guus Hiddink

Guus Hiddink is op 13 december te gast in het Fontys Denk Groter Debat. De voormalig succescoach van onder andere PSV, het Nederlands elftal, Zuid-Korea en Chelsea gaat in het Muziekgebouw Eindhoven in gesprek met onder andere studenten van Fontys Sporthogeschool en Fontys Economische Hogeschool Tilburg. Graag nodigen we ook jullie eind-examen leerlingen uit om dit debat bij te wonen. Lees hier meer over dit bijzondere evenement.

c800_guushiddink.jpg

Fontys en HAS presenteren zich 19 en 20 oktober

tijdens Dutch Agrifood Week (DAFW)

Jullie hebben er hopelijk al van gehoord: de Dutch AgriFood Week (DAFW) vindt dit jaar plaats van 12 t/m 25 oktober. Overal in het land vinden er Open Dagen, workshops, lezingen en dergelijke plaats, in het teken van agri en food, voor boeren, burgers en buitenlui.

Kenniscentrum Greenport Venlo, een initiatief van HAS en Fontys, presenteert zich op 19 en 20 oktober in Villa Flora. Het programma bestaat uit lezingen en workshops rondom actuele thema’s in AgriFood.

Tijdens dit landelijke evenement (volledige programma op www.dafw.nl) vindt er ook een aantal activiteiten plaats in onze regio Noord-Limburg.

Lees verder

AGRIFOODWEEK%20logo%202016%20met%20datum.png

Nieuwe namen voor SPECO opleidingen

Vanaf 1 oktober hebben beide Fontys SPECO opleidingen een nieuwe naam:

·         SPECO Sportmarketing (voorheen SPECO, Sport en Marketing/Management)

·         SPECO Sportcommunicatie (voorheen SPECO, sport en Media)

Met deze korte en krachtige namen willen de SPECO opleidingen een duidelijkere positie innemen in het opleidingenlandschap, zowel naar de student als naar het werkveld. Lees verder

Sportkunde: De landelijke krachtenbundeling van acht HBO-sportopleidingen

Het belang van ‘sport’ in onze samenleving wordt steeds groter. Zo neemt het aantal actieve sporters sterk toe: meer dan de helft van alle Nederlanders doet wekelijks aan sport. Naast deze toename van actieve sportbeoefening, groeit ook de rol van sport binnen de gezondheidzorg. En die van sport als modus voor meer sociale cohesie, bijvoorbeeld in dorpen, buurten en steden. Ook economisch bieden sport en bewegen een stijgend aantal commerciële spin-offs. Kortom, sport is sterk in beweging! Lees verder

image1176115688293579001.png

8 november Fontys Kenniscafé

Thema: Zorg voor morgen

In 2040 bereikt de vergrijzing in ons land haar hoogtepunt. Dat betekent toekomstbestendige oplossingen vinden voor een toenemende zorgvraag. En ook zorgprofessionals (in opleiding) die vanuit diverse werelden kunnen denken en slimme technologieën kunnen toepassen. Lees verder

mm/1/4/e/112395_fullimage_160322-zorg%20van%20morgen_button%20700x200px_2.jpg

3 november open avond selectieopleidingen: MBRT, Fysiotherapie, Journalistiek en Verpleegkunde

Vanaf studiejaar 2017-2018 mogen scholieren zich in principe voor maximaal 2 fixusopleidingen aanmelden (m.u.v. fysiotherapie, mondzorgkunde, geneeskunde en tandheelkunde, hiervoor blijft het maximaal 1 aanmelding). Lees hier verder voor alle informatie.

c800_studiekeuze.jpg

Informatieavond Studie en Autisme

Op donderdagavond 20 oktober vindt de informatieavind Studie & Autisme plaats. Bedoeld voor ouders, scholieren en studenten die meer willen weten over studeren met autisme aan het HBO. Lees hier meer informatie over het complete programma.

autisme221x156.jpg

Fontys introduceert drie nieuwe Engelstalige bachelors in Tilburg

Vanaf studiejaar 2017/2018 wordt het internationale aanbod van Fontys uitgebreid met drie Engelstalige bachelors. De opleidingen International Event, Music & Entertainment Studies (IEMES), International Lifestyle Studies (ILS) en Digital Business Concepts (DBC) zijn vanaf dat moment zowel in het Nederlands als in het Engels te volgen. Studenten die in september 2016 starten met een van deze bachelors in het Nederlands kunnen in het tweede jaar overstappen naar de Engelstalige variant. Lees verder

mm/f/1/5/101347_fullimage_fo0007191.jpg

Ervaringen van scholieren met proefstuderen bij de lerarenopleiding in Sittard verfilmd

Hoe is het om als docent voor de klas te staan? Fontys Lerarenopleiding Sittard biedt een intensief proefstudeerprogramma waarbij je echt ervaart wat het vak van docent betekent. Bovendien kun je al voor de studie start studiepunten verdienen. Lees verder

Extra open dag in Venlo op 16 april

De inschrijfdatum 1 mei is dichtbij. Daarom hebben wij op deze open dag ook speciale aandacht voor de scholieren die nog twijfelen. Voor hen is een speciale adviesruimte ingericht. In deze ruimte staan onze studieloopbaanbegeleiders en docenten van de verschillende opleidingen klaar om deze scholieren te helpen met hun keuze. Ook zijn er inschrijfmogelijkheden voor meeloopdagen en kan er gesproken worden met onze huidige studenten. Lees verder

Afschaffing centrale loting

Vanaf studiejaar 2017-2018 wordt centrale loting afgeschaft.
Dit betekent dat voor opleidingen met een numerus fixus de vastgestelde plaatsen op basis van lotingsklasse en ministerplaatsen komt te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt voor fixus opleidingen een decentrale selectie ingericht waarbij uitgegaan wordt van minimaal twee selectiecriteria (waarvan minimaal een niet gebaseerd op cijfers).
Dit maakt dat er beter naar de kwaliteiten en motivatie van de student gekeken kan worden bij aanmelding, wat meer recht doet aan de wens om de juiste student op de juiste plaats te brengen. Dit zoals ook de Wet Kwaliteit in Verscheidenheid nastreeft. Lees verder

image3534649403174425226.jpg

Introom pabo en toelatingstoets

Zoals u mogelijk al bekend is, moeten havo-leerlingen (en mbo-studenten) die naar de pabo willen, vanaf 1 augustus 2015 aan bijzondere nadere vooropleidingseisen (toelatingseisen) voldoen. Dit betreft toelatingseisen voor drie domeinen, namelijk aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Alle aspirant-studenten zonder hbo-, vwo- of wo-diploma moeten aan deze toelatingseisen voldoen. Voor havisten geldt dat zij de toelatingstoetsen maken voor de vakken waarin zij geen havo-eindexamen doen of hebben gedaan. Lees verder

image8622752371164080668.jpg

Fontys steekt Workshop Studiekeuze in een nieuw jasje

Vanaf september 2015 zijn we gestart met een nieuwe vorm van de workshop studiekeuze. Deze tweedaagse workshop is bedoeld voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van een studiekeuze.
De thema’s die aan bod komen zijn: ‘zelfreflectie’ en ‘keuzemogelijkheden’. Het maken van een bewuste loopbaankeuze begint bij het hebben van kennis over jezelf. Met deze kennis ga je vervolgens op zoek naar je keuzemogelijkheden. Lees verder

image321134738778120490.jpg

Een nieuwe kijk op communicatie.

Met lef…

Met het uitdagende dare to imagine new realities introduceert Fontys Hogeschool Communicatie in Eindhoven een nieuwe kijk op de opleiding communicatie. Centraal staat de rol die de aanstaande communicatieprofessional wil en kan vervullen in een snel veranderende wereld. De opleiding richt zich op studenten die betrokken en kritisch zijn en tegelijkertijd praktisch zijn ingesteld. Ze worden aangespoord zich te ontwikkelen tot zelfbewuste vakmensen die anders durven te denken, doen en verbeelden. Lees verder

image4894641698529611992.jpg

Bright kids, bright future

Op 26 november vond het symposium Bright kids, bright future plaats op Chemelot. Deze dag is bedoeld om vo en mbo/ho/wo dichter bij elkaar te brengen. Zie hier een korte impressie van de dag.

image4713715309390010220.jpg

Pabo’s Fontys Hogeschool Kind en Educatie bij 7 best beoordeelde pabo’s

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft aan de hbo-bachelor Opleiding tot leraar Basisonderwijs van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE) de overall eindbeoordeling ‘goed’ toegekend. De opleiding scoorde goed op elk van de drie clusters: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving en toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties. Dit is een resultaat dat de pabo’s in Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Veghel en Venlo na hun fusie in 2012 in gezamenlijkheid bereikt hebben.
Lees verder

image4028506443224963238.png

Studentbegeleiders bij Fontys Hogeschool Financieel Management

Extra aandacht om je studie met succes af te ronden.

Bij Fontys Hogeschool Financieel Management bleek onder studenten en medewerkers behoefte te zijn aan een stap tussen studieloopbaanbegeleiding en de decaan of studentpsycholoog van Fontys.
Lees verder

image8562696398107399073.jpg

 • Nieuwe Lerarenopleiding Science & Technology

  Leraar Science & Technology is een nieuwe lerarenopleiding van Fontys die per 1 september 2017 van start gaat in Tilburg, zowel in voltijd als deeltijd. Met deze opleiding wordt aangesloten bij ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, waar vakken in toenemende mate geïntegreerd worden aangeboden.

  De nieuwe opleiding is breed van opzet, waarin vakken als natuurkunde, techniek, scheikunde en biologie gecombineerd en geïntegreerd worden aangeboden rond thematieken zoals gezondheid, robotica of bijvoorbeeld voeding. Nieuw zijn ook bedrijfsstages die, naast stages op scholen, een wezenlijk onderdeel uitmaken van deze opleiding.

  Volgens onderwijsmanager Patricia van der Linden is deze opleiding interessant voor personen die interesse hebben in natuur-, leven-, technologie- en bèta-gerelateerde vakken, maar die er bijvoorbeeld voor terugschrikken een opleiding in mono-vakken als natuur- of scheikunde te gaan volgen. “Oriëntatie op de wereld buiten de school is daarbij heel belangrijk. Door de brede context, gekoppeld aan actuele onderwerpen, gaan studenten onderzoekend aan de slag en leren zij gevarieerde lessen te ontwerpen en uit te voeren.” Bij de ontwikkeling van de opleiding is het Lectoraat Bètadidactiek nauw betrokken voor de vakdidactische invulling.   

  In het scholenveld wordt positief gereageerd op deze nieuwe opleiding. De leraar science & technology  gaat lesgeven in het leergebied ‘mens en natuur’, het vakgebied ‘onderzoek en ontwerpen’ en is daarnaast bevoegd voor techniek, en voor het schoolvak rekenen, waardoor deze breed inzetbaar zal zijn.

  Meer informatie kan verkregen worden op de Open Dag van 19 november a.s. en op de website www.fontys.nl/leraar-scienceandtechnology-tilburg (voltijd) en www.fontys.nl/leraar-scienceandtechnology-deeltijd.

 • Herordening economische opleidingen Fontys

  Alle hogescholen werken samen aan een herordening van bacheloropleidingen in het economisch domein, die officieel ingaat per september 2018. Dit houdt in dat het bestaande aanbod van 50 opleidingen wordt teruggebracht tot 30 stamopleidingen. Deze stamopleidingen worden de nieuwe croho opleidingen. Doel van de herordening is beter herkenbaarder en wendbaarder opleidingsaanbod.

  De nieuwe stamopleidingen zijn gebaseerd op nu reeds bestaande opleidingen, die elk vaak op een lange traditie zijn gebaseerd en die altijd al periodiek geactualiseerd werden. De herordening is afgestemd met het beroepenveld om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te verzorgen. Vanaf oktober 2017 zullen de veranderingen in ons aanbod zichtbaar zijn.

  Voor Fontys betekent dit concreet dat de wijzigingen als volgt zijn:

  • Naamswijziging:
  o Lifestyle wordt Trend Research & Concept Creation in Lifestyle
  o Bedrijfseconomie wordt Finance & Control
  o Small Business and Retail Management wordt Ondernemerschap & Retailmanagement

  • Nieuwe stamopleidingen:
  o Logistiek en Economie en International Fresh Business Management worden differentiaties van de stamopleiding Logistics Management
  o Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie gaan worden differentiaties van de stamopleiding Finance, Tax and Advice
  o Bedrijfskunde MER gaat op in de stamopleiding Bedrijfskunde
  o International Business and Management Studies gaat op in de stamopleiding International Business

  De mate waarin opleidingen inhoudelijk wijzigen varieert per opleiding.

  Voor de stamopleidingen International Business, Commerciële Economie en Bedrijfskunde worden de instroomeisen versoepeld. Deze veranderingen worden in onze communicatie naar de scholieren opgenomen vanaf oktober.

  In alle gevallen kunnen huidige studenten hun opleiding gewoon afmaken. Het nieuwe diploma is gelijkwaardig aan het oude diploma.

  Bij de volgende Fontys opleidingen verandert er niets door de herordening:
  o Accountancy
  o Communicatie
  o Human Resource Management
  o Journalistiek
  o Vastgoed en Makelaardij
  o HBO-Rechten

  Na de zomer meer informatie over de veranderingen. Bij DUO en studiekeuze123.nl kun je meer informatie vinden over de conversie en de veranderingen bij andere hogescholen.

  Mochten er vragen zijn, neem gerust contact met ons op.

 • Informatieavond Studie en Autisme 2 november 2017

  Informatieavond Studie & Autisme 2 november 2017 in Eindhoven

  Voor ouders en aankomende studenten staat de avond in het teken van een drietal onderwerpen:

  • Na het MBO of HAVO/VWO verder studeren op het HBO

  • Studeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

  • Welke begeleiding biedt Fontys en hoe regel je dat

  Het programma 
  18.30 - 19.15 uur   Ontvangst & Informatiemarkt 
  19.15 - 19.20 uur   Welkom
  19.20 - 20.00 uur   Lezing door Diederik Weve Veiligheidsingenieur Shell & ervaringsdeskundige autisme
  20.10 - 20.45 uur   Workshopronde 1 
  20.50 - 21.25 uur   Workshopronde 2 
  21.25 - 21.45 uur   Hapje/drankje & gelegenheid voor vragen 

  Bekijk hier het volledige programma online