Herordening economische opleidingen Fontys

Alle hogescholen werken samen aan een herordening van bacheloropleidingen in het economisch domein, die officieel ingaat per september 2018. Dit houdt in dat het bestaande aanbod van 50 opleidingen wordt teruggebracht tot 30 stamopleidingen. Deze stamopleidingen worden de nieuwe croho opleidingen. Doel van de herordening is beter herkenbaarder en wendbaarder opleidingsaanbod.

De nieuwe stamopleidingen zijn gebaseerd op nu reeds bestaande opleidingen, die elk vaak op een lange traditie zijn gebaseerd en die altijd al periodiek geactualiseerd werden. De herordening is afgestemd met het beroepenveld om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt te verzorgen. Vanaf oktober 2017 zullen de veranderingen in ons aanbod zichtbaar zijn.

Voor Fontys betekent dit concreet dat de wijzigingen als volgt zijn:

• Naamswijziging:
o Lifestyle wordt Trend Research & Concept Creation in Lifestyle
o Bedrijfseconomie wordt Finance & Control
o Small Business and Retail Management wordt Ondernemerschap & Retailmanagement

• Nieuwe stamopleidingen:
o Logistiek en Economie en International Fresh Business Management worden differentiaties van de stamopleiding Logistics Management
o Financial Services Management en Fiscaal Recht en Economie gaan worden differentiaties van de stamopleiding Finance, Tax and Advice
o Bedrijfskunde MER gaat op in de stamopleiding Bedrijfskunde
o International Business and Management Studies gaat op in de stamopleiding International Business

De mate waarin opleidingen inhoudelijk wijzigen varieert per opleiding.

Voor de stamopleidingen International Business, Commerciële Economie en Bedrijfskunde worden de instroomeisen versoepeld. Deze veranderingen worden in onze communicatie naar de scholieren opgenomen vanaf oktober.

In alle gevallen kunnen huidige studenten hun opleiding gewoon afmaken. Het nieuwe diploma is gelijkwaardig aan het oude diploma.

Bij de volgende Fontys opleidingen verandert er niets door de herordening:
o Accountancy
o Communicatie
o Human Resource Management
o Journalistiek
o Vastgoed en Makelaardij
o HBO-Rechten

Na de zomer meer informatie over de veranderingen. Bij DUO en studiekeuze123.nl kun je meer informatie vinden over de conversie en de veranderingen bij andere hogescholen.

Mochten er vragen zijn, neem gerust contact met ons op.