Nieuwe Lerarenopleiding Science & Technology

Leraar Science & Technology is een nieuwe lerarenopleiding van Fontys die per 1 september 2017 van start gaat in Tilburg, zowel in voltijd als deeltijd. Met deze opleiding wordt aangesloten bij ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs, waar vakken in toenemende mate geïntegreerd worden aangeboden.

De nieuwe opleiding is breed van opzet, waarin vakken als natuurkunde, techniek, scheikunde en biologie gecombineerd en geïntegreerd worden aangeboden rond thematieken zoals gezondheid, robotica of bijvoorbeeld voeding. Nieuw zijn ook bedrijfsstages die, naast stages op scholen, een wezenlijk onderdeel uitmaken van deze opleiding.

Volgens onderwijsmanager Patricia van der Linden is deze opleiding interessant voor personen die interesse hebben in natuur-, leven-, technologie- en bèta-gerelateerde vakken, maar die er bijvoorbeeld voor terugschrikken een opleiding in mono-vakken als natuur- of scheikunde te gaan volgen. “Oriëntatie op de wereld buiten de school is daarbij heel belangrijk. Door de brede context, gekoppeld aan actuele onderwerpen, gaan studenten onderzoekend aan de slag en leren zij gevarieerde lessen te ontwerpen en uit te voeren.” Bij de ontwikkeling van de opleiding is het Lectoraat Bètadidactiek nauw betrokken voor de vakdidactische invulling.   

In het scholenveld wordt positief gereageerd op deze nieuwe opleiding. De leraar science & technology  gaat lesgeven in het leergebied ‘mens en natuur’, het vakgebied ‘onderzoek en ontwerpen’ en is daarnaast bevoegd voor techniek, en voor het schoolvak rekenen, waardoor deze breed inzetbaar zal zijn.

Meer informatie kan verkregen worden op de Open Dag van 19 november a.s. en op de website www.fontys.nl/leraar-scienceandtechnology-tilburg (voltijd) en www.fontys.nl/leraar-scienceandtechnology-deeltijd.