BruTAAL

Een gezamenlijk propedeuseprogramma van de Fontys Hogeschool Journalistiek en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

BruTAAL is de oplossing voor studenten die,

·         nog niet precies weten welke studie ze moeten kiezen, maar al wel weten dat ze iets willen met taal, communicatie, media en sport of

·         al wel een idee hebben welke studie ze willen gaan volgen, maar zich graag breed oriënteren op het gebied van taal, communicatie, media en sport

Met bruTAAL maken zij in een half jaar kennis met de opleidingen: Communicatie, Journalistiek en SPECO Sportcommunicatie. Na dit half jaar kiezen zij de opleiding die het beste bij hen past.

Wat zijn de overeenkomsten van deze drie Fontysopleidingen?

·         ze hebben alle drie veel taalvakken

·         ze besteden veel aandacht aan het schrijven van verhalen

·         ze hebben ook veel aandacht voor communicatie- en mediavakken

·         je krijgt er ook algemene kennisvakken, zoals Economie en Politiek

 Wat kunnen studenten verwachten van bruTAAL?  

We besteden ruim aandacht aan schrijven. Daarmee bedoelen we het schrijven van pers- en nieuwsberichten, maar ook creatief schrijven en het maken van grotere verhalen. Student krijgen inzicht in media- en communicatietheorieën en we leren ze ook hoe je die effectief kunt toepassen. Studenten krijgen kennisvakken, zoals Politiek en Economie, en we nodigen regelmatig interessante gastsprekers uit de mediawereld uit. Daarnaast is er veel aandacht voor de specifieke onderdelen die bij elk van de drie opleidingen horen, zoals het werken op een crossmediale nieuwsredactie (Journalistiek), het in kaart brengen van ‘de wereld van de sport’ en clubwatcher worden (SPECO Sportcommunicatie) en trendwatching en het leren toepassen van communicatiestrategieën (Communicatie Tilburg).

 Meer weten over bruTAAL?

Heeft u vragen over het propeuseprogramma? Mail dan naar Lonneke Hoogveldt, (l.hoogveldt@fontys.nl) Zij helpt u graag verder.