Voorlichting 'Helpen Kiezen' voor ouders

Doelgroep: ouders

Fontys biedt voorlichtingen voor ouders waarbij verschillende aspecten van het studiekeuzeproces worden belicht en in het bijzonder de rol van ouders hierbij. Uit onderzoek blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen in studiekeuzeproces. Maar dat belang wordt altijd onderschat. De huidige generatie ouders gaat er vaak vanuit dat het kind alle keuzemogelijkheden kent en zelf in staat is te kiezen. Dat is niet zo. Het kind heeft wel makkelijker toegang tot informatie over studiekeuzemogelijkheden, maar is, door het ontwikkelende puberbrein, niet altijd in staat om die keuze makkelijk zelf te maken. Aan de hand van tips en praktische inzichten worden concrete handvatten geboden voor de ondersteuning van het studiekeuzeproces van hun kinderen. Voor meer informatie, neem contact op met een adviseur of stuur een mail naar voorlichterspool@fontys.nl.