Age-friendly Service Design

Startmoment(en)
September
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week
 • Over deze minor
 • Wat leer je?
 • Organisatie en onderwijsbijeenkomsten
 • Praktische informatie
 • Minor voorlichtingen
 • Aanmelden
 • Contact

Een van de allergrootste trends in de samenleving is vergrijzing. Bedrijven, organisaties en overheden krijgen hier allemaal mee te maken, maar zijn zich hier niet allemaal voldoende van bewust. In deze minor leer je bedrijven, organisaties en overheden te ondersteunen om hun diensten en producten op leeftijdsvriendelijke wijze te ontwerpen en te innoveren.

In het publieke domein vraagt vergrijzing om innovatief denken. Door te denken vanuit ‘inclusief design’ kunnen diensten, producten en de samenleving als geheel toegankelijk worden gehouden voor iedereen. Door diensten en producten aan te bieden die (ook) aansluiten bij een ouder wordende doelgroep kun je actueel blijven en als bedrijf of organisatie blijven groeien. Daar ligt voor bedrijven en organisatie een grote groeikans, waar jij als professional een bijdrage aan kan leveren.

Vergrijzing is een gegeven waar je niet omheen kan. Prognoses laten zien dat het totaal aantal oudere mensen (67+) in Nederland tot aan 2040 op zal lopen tot ongeveer 4.4 miljoen. Dat komt overeen met bijna een kwart (24%) van de totale bevolking. Wereldwijd zal in 2040 ongeveer 18% van de bevolking 60 jaar of ouder zijn. Dit percentage zal in de jaren daarna verder oplopen.

Wat leer je in deze minor

Je leert diensten of producten te ontwikkelen die ‘leeftijdsvriendelijk’ zijn en die aansluiten bij de organisatie waarvoor je werkt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Het voor iedereen toegankelijk maken van het openbaar vervoer.
 • Implementeren van zorgtechnologie in woonhuizen.
 • Ontwerpen van een instrument om eenzaamheid beter bespreekbaar te maken.
 • Meedenken over een productverbetering van een grote financiële instelling.

Centrale thema’s zijn kennis over product- en dienstontwikkeling (service design), veroudering en co-creatie. Je werkt aan een project van een opdrachtgever uit de praktijk. Voor deze opdrachtgever ontwikkel en realiseer je een leeftijdsvriendelijke dienst, die de opdrachtgever direct kan inzetten. Een enkele keer volg je een inspiratiecollege die je helpt bij het uitvoeren van de opdracht.

Leeruitkomsten:

 • Je ontwikkelt en realiseert samen met oudere mensen en/of belanghebbenden1 een leeftijdsvriendelijke dienst.

 • Je initieert en faciliteert samenwerkingsverbanden tussen oudere mensen en/of andere belanghebbenden1.

 • Je onderbouwt ontwikkelde leeftijdsvriendelijke diensten met kennis uit relevante, (inter-)nationale literatuur en eigen praktijkgericht onderzoek.

 • Je signaleert vragen, wensen en/of behoeften van oudere mensen en andere belanghebbenden1 op het gebied van veroudering.

 • Je ontwerpt een businesscase voor een leeftijdsvriendelijke dienst aansluitend bij de leefwereld van oudere mensen en andere belanghebbenden1, in het bijzonder de opdrachtgever.

 1 Belanghebbenden zijn alle betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, professionals, andere organisaties en de sociale netwerken van de oudere mensen.

Je werkt in een multidisciplinaire projectgroep van vier tot zes studenten. Je werkt vooral zelfstandig met je groep aan het project, de docent geeft begeleiding waar nodig. Daarnast krijg je begeleiding en inspiratiecolleges op het gebied van vergrijzing, veroudering en service design. Onderwijsbijeenkomsten vinden plaats op school of in de projectpraktijk. Toetsing bestaat uit een opgeleverde dienst of product met daarbij inhoudelijke papers over het betreffende vergrijzingsvraagstuk en over de toepassing van service design.

De minor is voor voltijd- en deeltijdstudenten met een gelijke studiebelasting. Er is een gezamenlijke minordag voor voltijd- en deeltijdstudenten. Voltijdstudenten hebben daarnaast een extra dagdeel begeleiding. Op andere dagen werk je met je groep zelfstandig aan het project.

De voertaal van de minor is Nederlands maar je komt wel Engelstalige literatuur tegen. De leslocatie is Eindhoven. De minor kent een ondergrens van 15 en een bovengrens van 30 deelnemers.

(Online) Minor voorlichtingsweek

Op dit moment staan er geen minor voorlichtingen gepland.

De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2023 loopt van 1 juli 2022 t/m 15 december 2022.

Vanaf de eerste week van februari 2023 kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2023.
De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2023.

Let op: Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student

 • De propedeuse behaald hebben of;
 • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.

Contact

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Mens en Gezondheid.

Contactpersoon: Amber Schoenmakers