Ingangseisen

De minor is niet alleen toegankelijk voor journalistiek- en Fontys-studenten, maar via Kies Op Maat ook voor studenten van andere relevante opleidingen uit het hele land. Denk aan: communicatie, entertainment, media, vormgeving en kunst. Wel moet je toestemming hebben van de examencommissie van je opleiding.

Aanvullende informatie

Er geldt een maximaal aantal studenten van 24. Bij meer dan 24 aanmeldingen vindt er een selectie plaats aan de hand van een vooraf gegeven opdracht.