Educatieve minor beroepsonderwijs

Er wordt aangesloten op de landelijke beweging om docenten op te leiden die voldoende zijn toegerust om vakkennis in te zetten ten behoeve van de kwalificering van leerlingen in het (v)mbo. De student kan zijn of haar pedagogisch-didactische bekwaamheden ook in andere contexten toepassen, zoals in educatieve contexten van bedrijven.

De minor kent twee varianten:

1.Minorvariant voor studenten die zich willen oriënteren op docent techniek in het beroepsonderwijs (FHBEnT); 2.Minorvariant voor studenten die zich willen oriënteren op docent voor de overige vakken in het beroepsonderwijs (FLOT).

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2016-2017 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

De ‘Educatieve minor beroepsonderwijs’ minor biedt de student een oriëntatie op het beroepsgericht onderwijs en wil studenten interesseren voor het beroep van leraar in het beroepsgericht onderwijs.

Praktische informatie

Duur:20 weken
Contacturen:15-20 per week
Studiepunten:30 ECTS
Periodeseptember 2016 - februari 2017 - juli 2017
LocatieEindhoven (uitvoeringsvariant techniek) en Tilburg (overige vakken)
VoertaalNederlands