Inhoud

Tijdens de minor gaat de student inhoudelijk aan de slag met de thema’s:

1. Ontwikkeling van beroepscompetenties en –identiteit (‘ik als docent’);
2. Begeleiding van de (v)mbo-student (‘ik als begeleider’);
3. Eigen ontwikkeling (‘ik als professional’).

Er worden inhoudelijke bijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd, gericht op de ontwikkeling van pedagogisch-didactische vaardigheden en vakdidactische bekwaamheid. Daarnaast maakt werkplekleren in (v)mbo een substantieel onderdeel uit van deze minor. Het wordt ingevuld naar de context van de variant (techniek of overig).

Na deze minor heeft de student een duidelijk beeld op de vraag of het docentschap iets voor hem of haar is plus een advies over de te volgen studieroute naar benoembaarheid in het (v)mbo-werkveld.

Sfeerafbeelding Fontys