Minor Exploring Health Behaviour

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Taal
Nederlands, Engels
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

 • Waarom deze minor?
 • Voor wie?
 • Inhoud en competenties
 • Werkvormen
 • Ervaringen van studenten
 • Praktische informatie
 • Aanmelden
 • Minor voorlichtingen

Welkom bij de minor Exploring Health Behaviour!


Veranderende kijk op gezondheid

De kijk op gezondheid verandert en vraagt andere kennis en vaardigheden van (zorg)professionals. Het gaat steedsminderom het behandelen van ziekte (we kunnen de stijgende zorgkosten nauwelijks meer aan), en steedsmeerom het veranderen van gedrag om de kwaliteit van leven te verbeteren en ziekten te voorkómen.

Veranderende kijk op inzet professionals

Professionals in de zorg, en ook bijvoorbeeld professionals die zich met personeelszaken in organisaties bezighouden, hebben in hun werk steeds meer oog voor de (gedrags)processen die een rol spelen bij de keuzes die mensen maken over hun gezondheid.

Vragen die dan spelen zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen mensen het beste met een ziekte leren omgaan?
 • Hoe kunnen mensen er zélf zoveel mogelijk voor zorgen dat een ziekte of aandoening wordt voorkomen?
 • Hoe speelt de omgeving (familie, werkgever, buurt, supermarkt) een rol bij het in stand houden van ongezond gedrag?
 • Hoe kan je als professional iemand coachen naar een betere leefstijl?
 • Hoe ontwikkel je een innovatieve gezondheidsinterventie voor een doelgroep?

Kun je niet wachten om met dit soort vraagstukken aan de slag te gaan? Dan is de minor Exploring Health Behaviour iets voor jou!

Nog meer redenen om deze minor te volgen:

 • Wij bieden je een leeromgeving waarbij studenten, docenten, professionals en patiënten op gelijkwaardige basis met elkaar werken aan actuele vraagstukken. Projecten waar je aan werkt doen ertoe; jíj gaat bijdragen aan een betere zorg in de regio.
 • We trainen je in het opzetten en rapporteren van praktijkgericht onderzoek, waardoor je mooi voorbereid bent op het doen van je afstudeeronderzoek in leerjaar 4.
 • Je hebt de optie om deze minor in een internationale klas te volgen (waarbij toetsing in het Nederlands mag). Let op: dit kan alleen wanneer je in september start!

Voor wie is deze minor?

De minor is met name interessant als je een zorggerelateerde opleiding volgt of binnen jouw vakgebied te maken hebt met gezondheidskwesties. De nadruk ligt in deze minor namelijk vooral op coaching op gezondheidsgedrag, zorg en (het aanleren van) onderzoeksvaardigheden.

Volg je geen zorggerelateerde opleiding, maar wil je wel eens buiten je comfortzone treden? Dat kan! De minor staat namelijk ook open voor studenten van alle richtingen, of je nou student bent bij Fontys of een andere hogeschool. Dit is jóuw minor als je meer wilt leren over gezondheid, leefstijl, gedrag en coaching, en wanneer je niet bang bent om jezelf uit te dagen op het gebied van communiceren en samenwerken. Wel willen we benadrukken dat eensterke motivatie onmisbaar is, omdat we je continu vragen om zelf de link te leggen tussen de onderwijsthema’s en je eigen (toekomstige) beroep. Sterker nog, je geeft zelf mede jouw eigen route naar het behalen van de leeruitkomsten vorm. Een portie zelfstandigheid is dan ook gewenst.

“Bij de minor Exploring Health Behaviourkan een student met een cliënt bespreken wat de cliënt allemaal zelf kan doen om op gezondheidsgebiedklachten te verminderen. Door met cliënten te praten, krijgen ze meer feeling met het ‘echte werk’ later in een praktijksituatie. Als cliënten gestimuleerd kunnen worden en inzicht krijgen in hoe ze zelf klachten kunnen verhelpen en een stukje zorg op zichkunnen nemen, wordenze door hun eigen toedoen mobieler, gelukkiger en drukt het de kosten in de zorg. Het verbetert de kwaliteit van leven in de ruimste zin van het woord. Dit onderschrijft mijn persoonlijke missie als podotherapeut.

Als (podo)therapeut is het de uitdaging om bij te dragen aan een verbetering van de kwaliteit van leven van onze cliënten. Het werkveld zit te wachten op deze zorgprofessionals van de toekomst. Laat ze maar komen!”

Angelique Penders, podotherapeut, eigenaar Voetzorg Limburg

Sfeerafbeelding Fontys

Onderwerpen in de minor

In de minor gaan we in op thema’s die in de zorg steeds belangrijker worden, waarbij motiverende gespreksvoering als hét instrument gekozen is om als professional in te zetten met cliënten:

 • Gezondheidsgedrag stimuleren in plaats van grijpen naar medicatie (denk aan eetgewoonten, bewegen, slapen, ontspannen)
 • Zelfmanagement en eigen regie ondersteunen (kan jouw cliënt zijn/haar eigen gezondheid en ziekte 'managen'? Zoekt hij/zij de juiste hulp?)
 • Oog hebben voor gezondheidsvaardigheden (snapt jouw cliënt alle voedingsetiketten en bijsluiters van medicatie? Begrijpt de cliënt volledig wat jij probeert uit te leggen?)
 • Evidence Based technieken om gedragsverandering te stimuleren (welk wetenschappelijk en klinisch bewijs is er voor de technieken die je kunt inzetten tijdens een gedragsinterventie?)

Veel praktijkopdrachten en contact met échte doelgroepen

Er komen gedurende de minor ervaringsdeskundigen aan het woord, zoals patiënten, praktijkhouders, onderzoekswetenschappers op het gebied van gedragsinterventies of sportpsychologen. Zij zullen je vertellen over hun ervaringen in de zorg en hoe zij de essentie van gedragsverandering zien; hoe gaan mensen om met de gevolgen van aandoeningen en wat doen ze dan precies? Wat voor invloed heeft de omgeving op mensen? Hoe complex is het veranderen van gedrag, zowel voor de cliënt als voor jou als professional?

Je gaat tijdens workshops over coachingstechnieken zien hoe je kunt werken vanuit een persoonsgerichte visie op het ondersteunen van mensen. Je gaat buiten de lessen om zelfstandig iemand coachen in gedragsverandering (bv. een cliënt uit de praktijkplek, een medestudent, familielid of huisgenoot). Zo ga je uit eerste hand ervaren hoe moeilijk en belangrijk het is om écht gelijkwaardig contact te maken met mensen, vooral als zij totaal anders zijn dan jij. Je oefent je coachingsvaardigheden en ervaart hoe een coachtraject eruit kan zien.

Je werkt gedurende de minor in een projectgroep aan een praktijkgericht onderzoek. Je gaat hiervoor aan de slag op een praktijkplek (een soort werkervaringsplek), verdiept je in de thematieken van die plek, kiest een doelgroep, doet een doelgroepanalyse, en ontwikkelt in afstemming met jouw praktijkplek een gezondheidsinterventie die je tot slot met de doelgroep gaat testen. Dit innovatieproject gaat ervoor zorgen dat de theoretische kennis uit de minor een praktische betekenis krijgt. Ook oefen je jouw onderzoeksvaardigheden en verslaglegging.

Competenties

De competenties die je ontwikkelt binnen de minor hebben alles te maken met de interactie tussen een (zorg)vrager en (zorg)professional. Het draait in de minor vooral om deze vier competenties:

 • Communiceren – Zowel tijdens het coachen als in je professionele afstemming met opdrachtgevers werk je aan vaardigheden die binnen de competentie communiceren vallen;
 • Samenwerken – Je werkt niet alleen met professionele opdrachtgevers samen, maar ook met studenten van verschillende opleidingen, waardoor je meerdere strategieën leert die je in kunt zetten in het samenwerken;
 • Onderzoeken en innoveren – Door het analyseren van praktijksituaties en het opzetten van nieuwe interventies ontwikkel je een onderzoekende en kritische houding die je goed kunt gebruiken ter voorbereiding op het doen van je afstudeeronderzoek in leerjaar 4;
 • Ondernemen en maatschappelijk handelen – Samenwerkingen en projecten tijdens de minor zijn gericht op het hebben van impact in de praktijk; jouw adviezen en of interventies zullen écht iets gaan veranderen voor de doelgroep!

Leeruitkomsten

 1. Je kunt een eenvoudige leefstijlanalyse uitwerken, en stelt passende veranderdoelen op.
 2. Je brengt gezondheids- en gedragsdeterminanten in kaart die een rol spelen bij een cliënt of cliëntgroep, en stelt passende doelen op.
 3. Je kunt een cliënt m.b.v. motiverende gespreksvoering coachen in leefstijl- en gedragsverandering.
 4. Je draagt op innovatieve wijze bij aan de (positieve) gezondheid van een cliëntgroep.

De minor bestaat uit een veelzijdig programma met veel ruimte voor jouw eigen inbreng. Je werkt intensief samen met medestudenten én lokale opdrachtgevers, zoals sportcentra, patiëntverenigingen, gezondheidscentra of woonzorginstanties.

Werkvormen

Wij bieden je onderwijs aan in meerdere werkvormen: 

 • Inspiratiecolleges door experts uit de praktijk (coaches, praktijkhouders, onderzoekers, etc.).
 • Workshops waarin je aan professionele coachingsvaardigheden werkt.
 • Workshops waarin je aan onderzoeksvaardigheden werkt.
 • Het uitvoeren van projecten en oefenen van vaardigheden.
 • Momenten waarop jouw eigen professionele ontwikkeling centraal staat.

Toetsing

Jouw eigen ontwikkeling als professional staat continu centraal, en je geeft zelf mede jouw route naar het behalen van de leeruitkomsten vorm. Je houdt gedurende de minor een persoonlijke portfolio bij waarin jouw groei als professional zichtbaar wordt. Ook is er een aantal onderdelen waarop je positieve feedback dient te hebben ontvangen, zodat je het als bewijsmateriaal op kan nemen in je portfolio. Dit zijn o.a. een video waarin je jouw coachingsvaardigheden aantoont en de verslaglegging van de innovatie die je met jouw projectgroep ontwikkeld hebt.

Module 'Mens achter de patiënt'

Wist je dat je als student in de minor Exploring Health Behaviour ook de module 'Mens achter de patiënt' volgt? Daarin leer je wie er achter een ziekte of aandoening schuil gaat. Maar ook hoe het zorgpad ervaren wordt en wat voor iemand nu écht belangrijk is tijdens of na een ziekte of aandoening.

“Tijdens de MAP-module krijg je echt inzicht in hoe iemand thuis met zijn/haar ‘ziekte’ omgaat. Zo zie je het van een andere kant, wat super leerzaam is”

“Ik vond het erg leerzaam om met een ervaringsdeler zelf te praten in plaats van alleen les te krijgen over ziektebeelden"

Sfeerafbeelding Fontys
ga naar de website van mens achter de patiënt

Verhalen uit de praktijk

Wat zeggen studenten over de minor Exploring Health Behaviour?

“Voor de verbetering van de spraak bij kinderen geven wij ouders vaak oefeningen mee. In de praktijk zien wij vaak dat ouders thuis toch niet oefenen met hun kinderen of dat ze dit erg lastig vinden. Na vandaag houd ik zeker in mijn achterhoofd dat dit mogelijk met laaggeletterdheid te maken heeft. Hier had ik nog nooit bij stilgestaan…” Anne, Logopedist Gezondheidscentrum

“The „Self-Management“ programme gave me a great basis for coaching which is in my opinion, essential for becoming an alrounded physical therapist. I liked the atmosphere during classes and the teacher was always very approachable and helpful. I especially liked the practice interviews which prepared us for a professional situation. I would recommend this programme to all students who want to have a better insight in coaching a patient and to help them in achieving their goals.” Hong, Physiotherapy English Stream student

“Tijdens stages ben ik er achter gekomen hoe belangrijk zelfregie is om onder andere (therapie)doelen te behalen. Vooral patiënten met chronische aandoeningen zijn daarbij interessant omdat zij moeten leren omgaan met hun aandoening om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Gedragsverandering en motivatie zijn daarbij belangrijke aspecten. Tijdens de minor heb ik onder andere mijn gesprekstechnieken met motivational interviewing kunnen verbeteren.” – Kim, studente Fysiotherapie

"Tijdens de minor heb ik geleerd om kritischer te kijken naar wat je aan literatuur over een onderwerp kan vinden, maar ook dat literatuur niet heilig is en dat het net zo belangrijk is om ook naar de persoon (cliënt) te kijken, omdat die nu eenmaal expert is over zijn eigen leven. Het heeft me daarnaast verrast hoe belangrijk de rol van gezondheidsvaardigheden kan zijn bij cliënten. Daardoor heb ik nu een streepje voor in mijn werk.” – Emma, student Maatschappelijk Werk

“De samenleving ontgroent en dat betekent dat we steeds beter moeten kijken naar hoe we onze medewerkers gezond houden. Deze minor leerde me hoe ik juist die doelgroep moet betrekken om dat doel te bereiken." – Jordy, student HRM

Locatie

De minor volg je bij Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven, op locatie Ds.Th. Fliednerstraat 2. Deze locatie is ook met het openbaar vervoer heel goed te bereiken.


Voertaal

De voertaal is Nederlands, tenzij je aangeeft in de internationale klas geplaatst te willen worden. In dat geval spreek je tijdens de lessen Engels met elkaar, maar mag je de toetsen in het Nederlands afleggen.


Contacturen

De contacturen vinden plaats op drie tot vier dagen in de week (dagen zijn wisselend). Daarnaast ga je minimaal één dag in de week naar een praktijkplek die door de minor wordt aangeboden. Praktijkplekken waar we tot nu toe mee samenwerken zijn bijvoorbeeld regionale gezondheidscentra, woonzorginstanties,
stichtingen, patiëntenverenigingen en verpleeghuizen.
Je mag ook zelf een praktijkplek aandragen, neem hiervoor contact op via minor-exploringhealthbehaviour@fontys.nl.


Verplichte literatuur

 • Motivational interviewing: helping people change (3rd edition). Miller & Rollnick. ISBN: 978 16 09182 274
  Of de NL variant: Motiverende Gespreksvoering. Miller & Rollnick S. (2018) ISBN: 978 90 75569 704.
  • The Behaviour Change Wheel. A Guide To Designing Interventions. Michie, Artkins & West. 2014. Silverback Publishing. ISBN: 978 1291 84605 8
   Of de NL variant: het gedragsveranderingswiel. 8 stappen naar succesvolle interventies. Atkins & Michie (2018). ISBN: 978 94 62986 664

Aanbevolen Literatuur:

Positieve Leefstijl Verandering: wat elke professional moet weten over leefstijl en gedragsverandering. Steenhuis & Overtoom (2019). ISBN: 978 90 8850 748 9.

Dit is een populaire minor. Minoren kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit. Zorg er dus voor dat je jouw keuze op tijd maakt!


Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

 • De propedeuse behaald hebben OF
 • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding

(Online) Minor voorlichtingsweek

Op dit moment staan er geen minor voorlichtingen gepland.

Locatie

Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Locatiekaart op adres: Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven

Volg je minor bij Fontys Paramedische Hogeschool

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.