From Idea to Product with 3D Printing

English: From Idea to Product with 3D printing

“3D Printing verovert de wereld”, “Een nieuwe revolutie met 3D Printing”. Dit soort koppen lees je in het nieuws. Maar hoe werkt deze techniek en wat betekent dit voor de medische wereld of voor de auto-industrie? Wat betekent dit juridisch, is het ethisch verantwoord? Welk businessmodel past hierbij en hoe kom je tot een goed product?
Op al deze vragen krijg je tijdens deze minor een antwoord. Je kijkt in de keuken van verschillende Fontys instituten op verschillende locaties. Je werkt in een groep met studenten van verschillende achtergronden. Elke maand ga je bij een bedrijf op excursie. Je eindproduct is een 3D Print model en de eindpresentatie een website.
Of je product de basis wordt van een nieuwe start-up bepaal je samen met je groep. Docenten van verschillende instituten en medewerkers van toonaangevende bedrijven en/of instellingen helpen je om je horizon te verbreden en rijker uit deze minor te komen.
In de minor “Van idee tot product met 3D Printing” vergroot en verdiep je je kennis en vaardigheden op veel gebieden. Daarnaast besteden we aandacht aan netwerkvorming en effectieve ondernemersvaardigheden. Je leert jezelf professioneler te presenteren.

Thema van de minor: “Van Idee tot Product”. Het doel van de minor is een introductie van opkomende technologieën zoals 3D printing en deze toegankelijk maken voor een brede doelgroep multidisciplinaire studenten. Via een gestructureerde en methodische manier bedenken, ontwikkelen, ontwerpen en produceren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke- en bedrijfsvraagstukken gebruikmakend van 3D printing als innovatieve productietechnologie. De studenten doorlopen alle stappen om te komen tot een technische, economisch, financieel haalbaar product dat zoveel mogelijk klaar is voor een specifieke doelgroep of markt.

De studenten leren welke toepassingen, kansen en mogelijkheden er zijn van 3D printing en wat de impact is voor de verschillende disciplines. Tussentijds reflecteren en evalueren de studenten hun eigen individuele en groepsbijdrage. Daarnaast ervaren de studenten het belang van samenwerking in multidisciplinaire teams als meerwaarde voor het ontwerpen van producten, processen en systemen waarbij de eindgebruiker centraal staat.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2017-2018 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Praktische informatie

Voertaal: Engels
Locatie(s): Eindhoven, Tilburg

De minor wordt 2 x per jaar aangeboden (start september en februari). De lessen worden bij de verschillende participerende Fontys instituten uitgevoerd in Eindhoven en Tilburg. In Eindhoven is ook het 3D printlab Objexlab gelokaliseerd. Voor meer informatie zie www.objexlab.com. Het onderwijs wordt gespreid over de twee onderwijsperioden.

Contact

De minor is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de Fontys Hogeschool Engineering (penvoerder), de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, de Fontys Paramedische Hogeschool, Fontys Automotive, Fontys Hogeschool ICT, Fontys Academy for Creative Industries en de Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek.

Contactpersonen: Annelies Moors (a.moors@fontys.nl) en Ricardo Abdoel (r.abdoel@fontys.nl).

Contact and more information