Aanvullende informatie

Indien er internationale projecten spelen en/of internationale studenten participeren zal de voertaal Engels zijn.
 • Toelatingseisen

  Er zijn geen toelatingseisen. Voorafgaand aan de start van de minor vindt er een intake plaats waarin wordt gekeken naar je voorkennis, motivatie, verwachtingen en je onderbouwing van de keuze voor het volgen van deze minor. Na de start word je aan het einde van de eerste week in overleg en op basis van de intake, persoonlijke interesses en voorkeuren voor de opdrachten in een projectteam geplaatst.
  Afhankelijk van elk project zijn er verschillende rollen mogelijk. Bijvoorbeeld design, development, management, arts, sound, pr, marketing en communicatie.

 • Toetsing

  De minor gamification business heeft geen schriftelijke toetsen maar wordt beoordeeld aan de hand van het opleveren van producten en een persoonlijk reflectiedocument.
  Er wordt getoetst aan de hand van opdrachten, presentaties en de op te leveren game-concepten en de prototypes die gepitched worden aan de opdrachtgever.

 • Literatuur en rooster

  De minor kent geen literatuurlijst.

  Rooster

  Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00