Leerdoelen en toetsing

Leerdoelen

Na het succesvol doorlopen van de minor Gamification Business ben je:

  • In staat om gamificatie en game ontwikkeling in een commerciĆ«le context te plaatsen denkend vanuit je eigen achtergrond, kennis en vaardigheden.
  • In staat om geleerde theorie en vaardigheden toe te passen in een multifunctionele werkomgeving, en je daarmee te onderscheiden op de (arbeids)markt van de game en gamificatie industrie.

Toetsing

De minor gamification business heeft geen schriftelijke toetsen maar wordt beoordeeld aan de hand van het opleveren van producten en een persoonlijk reflectiedocument. Er wordt getoetst aan de hand van opdrachten, presentaties en de op te leveren game-concepten en de prototypes die gepitched worden aan de opdrachtgever.