Minor Gezondheidszorg en Technologie

English: Fontys EGT; Minor Health Care and Technology

Fontys EGT; minor Gezondheidszorg en Technologie richt zich met name op de noodzaak om technologie innovatief, in co-creatie te ontwikkelen en te implementeren in de gezondheidszorg. De inzet van meerdere stakeholders wordt in het werkveld onderkend, maar nog te weinig toegepast. Om je op deze toekomst voor te bereiden werk je samen (studenten van technische opleidingen en van medische/zorg opleidingen) aan een innovatief zorgproduct, waarbij je de kennis die je in de eigen opleiding hebt opgedaan inzet om tot resultaat te komen en waarbij de eindgebruiker (de cliënt/patiënt en/of zorgprofessional) nadrukkelijk centraal staat (User-centered-design).

Het onderwijs is vormgegeven rond dit multidisciplinair projectwerk. Daarnaast is er onderwijs zoals werk- en hoorcolleges, waarbij ruimschoots aandacht is voor een kennisbasis op zorg en technologie. Hierin maak je kennis met elkaars vakgebied. Je krijgt zowel lessen van docenten van techniek opleidingen als lessen van docenten uit opleidingen van zorg en sport. Dit is essentieel voor een goede afstemming en wederzijds begrip zoals ook later in je beroepspraktijk belangrijk is. Er is veel ruimte voor workshops, excursies en gastsprekers. Ook is er aandacht voor beleid, voor taakherschikking en taakverschuiving en de uitrol van onderzoek naar de praktijk van zorg en technologie.
De minor is zo opgebouwd dat je in de eerste periode meer onderwijs hebt en je project kunt opstarten en in de tweede periode wordt het onderwijs minder waardoor je meer tijd hebt om aan je project te werken.
Op de website van Fontys EGT: www.fontys.nl/egt kun je meer informatie vinden. Je kunt ook dit filmpje bekijken op youtube.

Praktische informatie

De minor wordt 2 x per jaar aangeboden (start september en februari) en de lessen worden op elke dag van de week geroosterd. De lessen worden voornamelijk gegeven in Eindhoven, op Fontys Paramedische Hogeschool, Theodoor Fliednerstraat 2. Hier is ook het Experience Lab van Fontys EGT gelokaliseerd. Het onderwijs wordt gespreid over de twee de onderwijsperioden en sluit aan bij de cyclus van User-design Technology.

De minor is een samenwerkingsverband tussen zeven instituten en valt onder penvoering van de paramedische Hogeschool.

Minorregeling

Je kunt hier de minorregeling voor studiejaar 2017-2018 downloaden. Het doel van de minorregeling is je te informeren over wat je als student gaat leren in de minor, hoe de toetsing er uit ziet en wanneer je de minor hebt afgerond. Aan de tekst in de minorregeling kunnen studenten rechten ontlenen.

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Joost van Hoof: joost.vanHoof@fontys.nl
Marianne Nieboer: M.Nieboer@fontys.nl

Praktische informatie

Duur:20 weken
Studiepunten:30 ECTS
Wanneer?Start in Februari en in September
Locatie:Eindhoven, TD Fliednerstraat 2
Voertaal:Nederlands

Sfeerafbeelding Fontys