Sprint naar content

Inhoud

Maandag - De Vloer

Van een levend kunstwerk tot spoken word en van een guerilla actie tot aan een sociaal experiment. Het is allemaal performance. Maar performance is nog veel meer. Het is een interactief werk waarbij de toeschouwer onderdeel is van het geheel. Daarmee bevindt het zich op de grens van verschillende disciplines.

In dit project draait het om de verbinding tussen vorm en inhoud. Je leert hoe je een boodschap (inhoud) overbrengt met behulp van je lichaam, ruimte, materiaal, geluid, taal, licht en andere beeldende middelen (vorm). Je krijgt inzicht in het creatieve proces waardoor je skills ontwikkelt die je, in welk vakgebied dan ook, verder helpen.

Met hulp van de docent ontdek je welke maakvormen er zijn en hoe je de juiste vormen vindt bij de boodschap die je wilt overbrengen. Daarnaast begeleidt de docent het groepsproces door het stellen van vragen, het aanreiken van voorbeelden en vooral door denken om te zetten in doen. Je experimenteert, beweegt, denkt na, leert jezelf kennen en past dit vervolgens toe door het maken van een performance.

Tijdens dit proces werk je samen met andere studenten uit allerlei disciplines en creëer je verschillende soorten (groeps)performances. Aan de hand van jouw persoonlijke leervraag ga je aan de slag. Je wordt uitgedaagd om te kijken buiten de grenzen van je eigen kennis en kunde. In groepsverband wordt vervolgens gereflecteerd op de gemaakte performances om zo te leren van elkaar en elkaars werk. Dit project is daarmee één grote ontdekkingstocht van de mogelijkheden die performance art in zich heeft.

Woensdag - Observeren (Keuzevak)
Beeldende kunst, en met name hedendaagse kunst, geeft te denken over van alles en nog wat. In die zin kun je die werken dan ook gerust ‘denkbeelden’ noemen. Ze thematiseren onze belevingen van bijvoorbeeld: duurzaamheid, vrijheid, identiteit, geluk etc. etc. Die beelden zijn dan ook voorbeelden van de denkwijze van de kunstenaar en van degene die de tentoonstelling heeft gemaakt waar die werken in te zien zijn.

In deze cursus gaan we onderzoeken wat kunstenaars en musea aan ons denken te bieden hebben op allerlei gebied. Daarbij gaan we ook in op klassiek filosofische vragen zoals: ‘Wat is kunst?’, en ‘Bestaat er zoiets als slechte smaak?’, maar ook vragen als ‘Wat is een museum?’ en ‘Kan een kunstwerk eigenlijk wel bestaan zonder toeschouwer?’ Regelmatig gaan we daarbij ook op museumbezoek (De Pont in Tilburg, Musea in Den Bosch en Voorlinden in Wassenaar).

Na al dat zeg maar ‘onderzoek’, maak je een voorstel voor een volstrekt uniek museum: je creëert je eigen museum van kunstbeelden die denkbeelden blijken te zijn.

Woensdag - Schrijven (Keuzevak)
Schrijven kan iedereen, maar hoe schrijf je een gedicht, een kort verhaal, een persoonlijke tekst? Bij ‘Schrijven’ leer je de basisprincipes en de kneepjes van het vak. Iedereen werkt aan een eigen, heel persoonlijk stuk en leert via schrijftrainingsopdrachten alles in je omgeving als bron te beschouwen en als materiaal te hanteren. Het proces is belangrijker dan het eindproduct.

Vrijdag - Het Beeld
Wat heb je nodig om iets te creëren waarin jij de regie hebt? Waar loop je tegenaan als jij beslist waar het over mag gaan, en de gebruikelijke (schoolse) kaders (heel even) verdwijnen. Voor wie maak je dit werk dan? Welke media heb jij nodig om jouw verhaal over te dragen? Wat wordt de boodschap?

Jouw proces staat in dit vak centraal. Vanuit het gemaakte werk bekijken en bespreken we samen met je klasgenoten uit de groep waar jouw proces je naartoe leidt. Aan het einde van het semester presenteer jij je werk aan de door jou gekozen doelgroep.