Dagindeling

De contacturen vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00 uur tot 16:30 uur. Je neemt deel aan twee vaste projecten: Performance creëren (maandag) en Creëren met media (vrijdag). Daarnaast bezoek je voor de studiedagen: lezingen, symposia of andere interessante evenementen. Op woensdag kies je één project uit de hieronder vermelde projecten. De dagindeling is gevarieerd met college, werkcollege, praktijk, zelfwerkzaamheid, presentatiemoment en incidenteel een excursie of podiumbezoek. De toetsing gebeurt aan de hand van presentaties, verslagen, logboeken, blog en creatieve producten.