MADE for Allied Healthcare (Measurement, Analysis, Design & Exploration for Allied Healthcare)

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Taal
Engels
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

 • Inhoud
 • Leerdoelen
 • Opbouw en toetsing
 • Ingangseisen
 • Inschrijven
 • Minor voorlichtingen
 • Praktische informatie

Wil jij zorgen voor vernieuwing in de (paramedische) praktijk? Met behulp van technologie complexe problemen oplossen? Meer leren over 'Design Thinking'? En samen met stakeholders de paramedische zorg beter maken? Dan is de minor MADE for Allied Healthcare écht iets voor jou!

De minor 'MADE for Allied Healthcare' richt zich op de (door)ontwikkeling en implementatie van technologie in de paramedische praktijk aan de hand van het Design Thinking principe. Dit is een manier van denken om complexe vraagstukken op een innovatieve wijze én in samenwerking met stakeholders op te lossen.

De technologieën zijn veelal gericht op beweegregistraties en musculoskeletaal onderzoek in de breedste zin van het woord. Je kunt hierbij denken aan technologieën in de vorm van sensoren/wearables, (draagbare) musculoskeletale echografie voor het meten van spieractiviteit, EMG, virtual reality en meer.

De minor is onderverdeeld in 3 fasen, waarbij je in fase 1 aan de hand van meerdere opdrachten per dag een basis legt voor fase 2 en 3. Daarna volgen in fase 2 en 3 meerdere groepsprojecten.

Na het volgen van deze minor, heb je dit geleerd:

 1. Je hebt op eigen initiatief een ontwikkeling gemaakt, als een startende professional met gedegen inzicht in de waarde van technologie in de zorg, welke zijn eigen discipline rijker maakt.

 2. Je begrijpt de toegevoegde waarde en de principes van design thinking. Je kunt deze toepassen om een design challenge te formuleren en te beantwoorden.

 3. Je kunt een advies opstellen voor het effectief, merkbaar en veilig implementeren van een specifieke technologie in een paramedische setting. Hierbij ga je uit van de behoefte van de eindgebruiker.

 4. Je kunt reflecteren op de toepasbaarheid van verschillende technologieën die de zorg ondersteunen in het kader van revalidatie (o.a. preventie, diagnose, interventie en evaluatie). Ook kun je meetinstrumenten beter beoordelen (valideren) op hun functie en toegevoegde waarde.

Aan de slag in het Explorelab

Tijdens de minor werk je samen met andere studenten in een inspirerende en authentieke leeromgeving, namelijk het Explorelab. Hier hebben we alle ruimte om te ontwikkelen en oplossingen te testen via simulatie van complexe problematiek.

Coaching en feedback

Tijdens de minor heb je twee (fase 2 en 3) of drie (fase 1) checkmomenten per dag. Je wordt dan gecoacht op inhoudelijke ontwikkeling en gestimuleerd om feedback uit te wisselen met andere studenten.

Sfeerafbeelding Fontys

In week 6 (na fase 1), week 10 (na fase 2) en week 18 (na fase 3) volgt een inlevermoment. We toetsen dan het op te leveren groepsproduct aan de hand van een rubric. Daarnaast vinden er coachmomenten plaats die jou ondersteunen in de ontwikkeling tot startend professional en jou helpen in de opbouw van je persoonlijk portfolio. Je hebt tijdens de minor één coach. Het persoonlijk portfolio wordt door middel van opdrachten, workshops, feedbackmomenten en coachmomenten gedurende 18 weken opgebouwd. Daarna toetsen we in week 18 aan de hand van een rubric de ontwikkeling en de bijbehorende reflectie hierop.

Je werkt aan 4 groepsprojecten:

 1. Kleine ‘Technology Effective Sensible and Safe Implementation’ (TESSI): je doorloopt (kort) het Design Thinking-proces waarbij je een technologie inzet om een vraagstuk op te lossen. Het procesverslag hiervan wordt ingeleverd in week 6.
 2. Validatie: je gaat zelf een technologie valideren. Het validatierapport wordt ingeleverd in week 10.
 3. ‘Technology in Practice’: je gaat een ‘patiënt journey’ opzetten waarbij je binnen elke fase van het behandeltraject van een specifieke patiëntencategorie 3 innoverende technologieën leert toe te passen die maximaal ondersteunend zijn aan dit behandeltraject. Het verslag hiervan wordt ingeleverd in week 10.
 4. Grote TESSI: je doorloopt uitgebreid het Design Thinking-proces waarbij je een technologie inzet om een complex vraagstuk op te lossen in de paramedische praktijk. Het procesverslag en het implementatieplan wordt ingeleverd in week 18.

  Exploremiddagen

  Daarnaast vinden er wekelijks 'exploremiddagen' plaats. Dé kans om in aanraking te komen met innovatieve technologieën in de zorg, veelal direct in de praktijk zelf! Dit faciliteren we vanuit de minor, maar je wordt ook gestimuleerd om hier zelf mogelijkheden voor te initiëren. Voorbeelden zijn:

  • Een bezoek aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen (innovatief revalidatiecentrum)

  • Een bezoek aan Project MARCH (ontwikkeling van een innovatief en veelzijdig exoskelet door studenten van TU Delft)

  Je leert te reflecteren op de technologieën die je ziet tijdens deze middagen: Hoe kun je deze technologieën implementeren? Hoe kun je ze (eventueel) combineren met technologieën die al bestaan? Op die manier leer je problemen in je toekomstige professie aan te pakken.

  Uiteindelijke toetsing

  De uiteindelijke toetsing van de leeruitkomsten is de combinatie van de inhoudelijke beoordeling van de verschillende groepsproducten en de beoordeling het persoonlijk portfolio. Voor de gehele minor kun je 300 punten verzamelen. Per rubric onderdeel kun je 3 punten behalen (0= onvoldoende; 1= ontwikkelend; 2= voldoende; 3= goed). In totaal zijn er 16 rubric onderdelen. De score per onderdeel wordt vermenigvuldigd met het percentage van de weging van het desbetreffende onderdeel. Je hebt de minor gehaald als je minimaal 150 punten hebt behaald én op alle onderdelen ten minste 'ontwikkelend' hebt gescoord.

  Meerdere studierichtingen

  Deze minor is voor studenten van allerlei opleidingen interessant en voor alle studierichtingen toegankelijk. De methode die we gebruiken is namelijk breed inzetbaar. Wel is het zo dat de complexe vraagstukken zich vooral richten op de paramedische praktijk. Je ontwikkelt een bredere kijk op het oplossen van deze vraagstukken met innovatieve technologieën of een combinatie daarvan. Je leert gebruik te maken ven elkaars kennis en ervaring op diverse gebieden, zoals creativiteit, engineering en biomechanica.

  Dit is een populaire minor. Minoren kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit. Zorg er dus voor dat je jouw keuze op tijd maakt!

  Vanaf 1 februari 2021 kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2021. Je kunt je voor deze minor aanmelden tot 1 juli 2021.

  Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

  • De propedeuse behaald hebben OF
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding

  (Online) Minor voorlichtingsweek

  Op dit moment zijn er geen minor voorlichtingen gepland. Data voor een nieuwe voorlichtingsweek worden hier vermeld zodra deze bekend zijn.

  De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Paramedische Hogeschool.

  Locatie

  Ds. Th. Fliednerstraat 2, Eindhoven. De locatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer.

  Voertaal

  Ondanks dat de voertaal van de minor Engels is, mag je ook in het Nederlands spreken en rapporten in het Nederlands aanleveren. Wanneer je wilt oefenen met communiceren in het Engels, zal deze minor echt van meerwaarde zijn. Je krijgt namelijk de kans om 6 maanden te oefenen en jouw Engels te verbeteren!

  Contact

  Voor inhoudelijke vragen over deze minor kun je contact opnemen met Rob van den Heuvel of Inge Braspenning van Fontys Paramedische Hogeschool.

  Minor MADE for Allied Healthcare

  minor-made@fontys.nl

  Leslocatie

  Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Locatiekaart op adres: Theodor Fliednerstraat 2, Eindhoven

  Contact

  Rob van den Heuvel of
  Inge Braspenning

  Sfeerafbeelding Fontys
  mail ons

  Volg je minor bij Fontys Paramedische Hogeschool

  Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.