Inhoud en opbouw

De minor Recht bestaat uit tien minoronderdelen, waarvan de student er vijf volgt (welke dit zijn is afhankelijk van het gekozen thema). Daarnaast dient er een beroepsproduct te worden vervaardigd dat bestaat uit praktijkgerichte opdrachten die zijn gekoppeld aan de minoronderdelen. Elk minoronderdeel en het beroepsproduct omvat 140 Sbu’s. De opbouw van de minor bestaat uit:

  • Inleiding recht
  • Vier keuze-minoronderdelen
  • Beroepsproduct waarin de minoronderdelen zijn verwerkt.

De minoronderdelen worden aangeboden binnen twee thema’s. Dat betekent dat de onderdelen binnen een thema goed op elkaar en op het thema aansluiten. De thema’s met bijbehorende minoronderdelen zijn:

In schema ziet het er als volgt uit:

Mens en recht (periode 1 en 2)Bedrijf en recht (periode 3 en 4)
Inleiding rechtInleiding recht
Inleiding strafrechtArbeidsrecht
Personen- familie- en jeugdrechtIT en Privacyrecht
Forensische PsychiatrieOndernemingsrecht
GezondheidsrechtIntellectueel Eigendomsrecht
B e r o e p s p r o d u c t

Het thema “Mens en recht” wordt aangeboden van september tot en met januari en het thema ‘Bedrijf en recht’ wordt aangeboden van februari tot en met juni.

Per minoronderdeel worden er hoorcolleges en werkcolleges aangeboden. Het hoorcollege kan verschillende elementen bevatten: ordenende, prikkelende, motiverende en kennisoverdragende. In het werkcollege worden de opdrachten van de week besproken. Het beroepsproduct maakt de student zelfstandig maar hij krijgt daarbij wel begeleiding van een tutor.

Let op: Het jaarrooster van de minor Recht wijkt af van het jaarrooster van Fontys. Informatie over het jaarrooster kan worden opgevraagd bijexterneminor.jhs@avans.nl

De minor wordt niet aangeboden als er minder dan 20 aanmeldingen zijn. Twee maanden voor de start van de minor zal de student op de hoogte worden gesteld indien het gekozen thema niet doorgaat.