Leerdoelen

Na deze minor:

  • Kun je je redden in het Mandarijn met een basis aan mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Je sluit af op A1-niveau.
  • Heb je basiskennis van en ervaring opgedaan in de (beroeps)cultuur van het taalgebied.
  • Ben je in staat een beroepsproduct op HBO-niveau op te leveren waarin je laat zien hoe je major een toepassing heeft in het taalgebied.

Na positieve afsluiting, ontvang je naast het minorcertificaat en bijbehorende cijferlijst, ook een certificaat van deelname aan het onderwijs van GXNU indien van toepassing.

Een beperkt aantal studenten heeft aan het einde van het verblijf voldoende niveau om deel te nemen aan de erkende HSK vaardigheidstesten* op niveau B1/B2 (lager wordt niet getoetst). Lukt dat niet, dan is er in Nederland nog de mogelijkheid om HSK vaardigheidstesten af te leggen.

*De Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) is het door China ingevoerde vaardigheidssysteem voor beheersing van het Chinees als vreemde taal. Het heeft de niveau’s A1/A2, B1/B2 en C1/C2 en is vergelijkbaar met het Europese Referentiekader voor talen (ERK). Zie voor meer informatie: http://www.confuciusinstituut.nl.

Sfeerafbeelding Fontys

“Het dagelijks leven in China is totaal anders, dan wat ik hier gewend ben. Ik heb een kijkje in de keuken kunnen nemen en dat is me erg goed bevallen”.

Jasmin Tchang, Honours Traject, student Sport, Management en Ondernemen (Hogeschool van Amsterdam)